Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Effekter av de tre första strejkveckorna

Just nu pågår ett intensivt förberedelsearbete för att klara omhändertagandet av akut sjuka och medicinskt högt prioriterade patienter i Skellefteå och Lycksele när Vårdförbundets tredje varsel träder i kraft 20 maj. - Det tredje varslet slår hårt mot patienterna då hela vårdkedjan i Skellefteå med ortopeden, kirurgen, medicinkliniken, hälsocentralerna och även kommunens korttidsboenden berörs samtidigt. Med anledning av detta har vi under torsdagen inlett förhandlingar med vårdförbundet om nivåer för bemanning för att klara patientsäkerheten för den mest akuta verksamheten, säger Ulf Oscarson, chefläkare. - Vi måste dock redan nu påbörja arbetet med att säkerställa omhändertaget av akut sjuka och medicinskt högt prioriterade patienter när det tredje varslet träder i kraft. Med anledning av detta kan det bli aktuellt att flytta inneliggande patienter till annan vårdinrättning inom länet. Konflikten har nu pågåttt i nästan tre veckor och sammantaget av effekterna kan man säga att mycket av den planerade verksamheten vid sjukhusen har fått skjutas upp. Det har inneburit bland annat att cirka 3000 röntgenundersökningar och 700 operationer skjutits upp. - Då effekterna av strejken innebär att ett stort antal operationer och röntgenundersökningar skjutits på framtiden måste vi nu också se över sommarplaneringen för de opererande klinikerna igen. Vi måste på alla sätt arbeta för att upprätthålla en god patientsäkerhet och tillgänglighet trots konflikten och stundande sommar säger Ann-Christin Sundberg, chef för den specialiserade sjukhusvården. Sedan tidigare varsel berörs stora delar av hälsocentralernas verksamhet i länet och operation och röntgenverksamheten samt kirurg och ortopedmottagningen vid Skellefteå lasarett. Verksamheter som berörs av strejken fr o m vecka 20 Vid operations- och röntgenavdelningarna i Lycksele och Skellefteå sker endast akut verksamhet och undersökningar/behandlingar som ur patientsäkerhetssynpunkt inte kan fördröjas. Kirurgmottagningen i Skellefteå och hälsocentralerna i Skellefteå, Lycksele och Umeå har kraftigt reducerad verksamhet. Från och med 13 maj utförs planerade röntgenundersökningar och operationer vid Norrlands universitetssjukhus. Varsel 3 fr o m 20 maj (förhandling med vårdförbundet om varsel 3 startaded torsdag 8 maj) Kirurgmottagningen Lycksele Medicinmottagningen Lycksele Röntgenavdelningen Skellefteå och Lycksele (kompletterande varsel) Ögonmottagningen Skellefteå Medicinmottagningen Skellefteå Gynmottagningen Skellefteå Medicin avdelningen 7 och 3 i Skellefteå Vårdkoordinatorer i Skellefteå Information lämnas av Ulf Oscarsson, chefläkare, 070-348 15 13 Ann-Christin Sundberg, chef specialiserad sjukhusvård, 070-514 45 32, 090785 70 85 (bl a operation) Leif Persson, biträdande chef för närsjukvården, 070-543 46 33 Margit Håkansson, chef diagnostik och medicinsk service (bl a röntgen, lab och blodcentraler), telefon, 090-785 74 48, 070-355 28 22

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige