Gå direkt till innehåll
Med start i november ska de båda kuratorerna Ulrika Lundström och Jenni Hedlund hålla i utbildningsinsatsen som riktar sig till föräldrar och anhöriga.
Med start i november ska de båda kuratorerna Ulrika Lundström och Jenni Hedlund hålla i utbildningsinsatsen som riktar sig till föräldrar och anhöriga.

Pressmeddelande -

Efterfrågat stöd för föräldrar

Efter ett framgångsrikt och uppskattat pilotförsök i våras permanentar nu barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten en basinsats för närstående, i sin verksamhet.

– Det är ett forum för att träffa andra föräldrar men också för att känna sig stärkt i föräldrarollen, säger psykolog Klara Lundberg, som tagit fram utbildningsmaterialet.

Upprinnelsen till den nya satsningen var en efterfrågan från föräldrar, vårdnadshavare och medarbetare om ett strukturerat och tidigt föräldrastöd.

– Vi vill ge mer kunskap och information bland annat till de föräldrar som stått i kö länge så att de känner att de får någonting direkt, säger kurator Ulrika Lundström, som tillsammans med en kollega håller i utbildningsinsatsen.

Identifierade behov

Under våren deltog tio familjer i den digitala utbildningen, där de under fyra träffar under lika många veckor samtalade om ämnen som inlärningsteori och föräldradilemman, validering som förhållningssätt, egna föräldrafärdigheter, att stå ut när det är svårt, känslor, känsloreglering, ångest och depression.

– Jag identifierade behoven utifrån det som föräldrar ofta söker stöd eller rådgivning för hos oss och byggde upp träffarna utifrån dessa teman, förklarar Klara Lundberg.

Erbjuda bra material

Basbehandlingen är klinikgemensam och alla deltagare är välkomna oavsett var i Västerbotten man bor.

– Verksamheten ska vara rullande i fyra veckor och efter det ska det börja en ny omgång. Det är inte bara centrerat till Umeå utan att det är också med familjer från Skellefteå och Lycksele, säger Ulrika Lundström.

– Vi vill kunna nå familjerna så snabbt som möjligt och erbjuda ett bra material så att de får en kunskap som de kanske saknat. Utbildningen ska också förstärka föräldrarollen så att de kan hantera olika problem som de upplever med sitt barn eller ungdom, säger hon.

Positiva reaktioner

Det digitala formatet gör det möjligt för föräldrarna att vara på jobbet eller hemma och båda föräldrarna kan vara med. Överlag var det positiva reaktioner på denna mötesform, bland annat eftersom folk är vana att ses digitalt under pandemin.

– Vi fick många kloka mejl från föräldrar med tankar och funderingar, och de kunde ta upp problemområden som de ville veta mer om. Utifrån detta la vi till information och presenterade det som en sista del i utbildningen, säger kurator Jenni Hedlund.

– Vi har fått med de stora delarna, men det är ju väldigt svårt att gå in på specifika problem eller frågor. Därför kan föräldrarna ställa frågor i chatten och som vi samlar upp på slutet och för att ge lite allmänna råd, säger Ulrika Lundström.

Förstå beteenden

Ett uppskattat tema var att prata om känslor och känslors funktion.

– Det handlar om att förstå barnets tankar, känslor och beteenden som funktionella och rimliga utifrån en viss situation, säger Klara Lundberg. Men också att prata om att vara en familj och hur det blir för alla när någon inte mår bra.

I vårens omgång var det familjer som står på kö som fick testa pilotinsatsen, som nu är en del av barn- och ungdomspsykiatrins permanenta utbud. Från och med november ska föräldrar erbjudas den här typen av utbildning tidigt efter en första bedömning.

Kännas relevant

– Utmaningen är att en sådan här insats ska vara generell och allmän, men fortfarande kännas relevant och vi behöver hitta en nivå så att vi träffar rätt, förklarar Klara Lundberg.

– Men vi måste ju också se oss själva som en del av en kedja, där vi jobbar i nära samverkan med andra aktörer som till exempel socialtjänst, skola och habilitering som är jätteviktiga samverkanspartner för att våra insatser och vårt jobb ska fungera.

Med start i november ska de båda kuratorerna Ulrika Lundström och Jenni Hedlund utbilda fler medarbetare för insatser runt om i länet.

– Genom att alternera ansvaret för insatserna mellan olika kliniker blir det heller inte så resurskrävande, säger Jenni Hedlund.

Mer information
Jenni Hedlund, 090-785 66 22
Ulrika Lundström

Presskontakt
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige