Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Efterlängtad screening startar i Västerbotten

Nu påbörjas screeningen i Region Västerbotten för tidig upptäckt av cancer i tjocktarmen och ändtarmen. Under maj månad kommer de första länsborna som omfattas av screeningen att få ett erbjudande i brevlådan med provtagningsmaterial.

– Äntligen! Den här screeningen är verkligen efterlängtad eftersom vi med hjälp av den kommer att kunna rädda liv, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Chansen att bli av med sjukdomen är stor, om den upptäcks i tid. Under 2022 kommer alla länsbor som är födda 1962 att få ett erbjudande i brevlådan om provtagning. Åldersgrupperna utökas sedan successivt och 2025 ska alla i Västerbottens län mellan 60 och 74 år erbjudas provtagning vartannat år. Införandet är en del av det nationella arbete som pågår med att införa screening för tarmcancer i samtliga regioner i Sverige.

Karl Franklin är överläkare i kirurgi vid Norrlands universitetssjukhus och professor vid Umeå universitet. Han är den som leder införandet av tarmcancerscreeningen i norra sjukvårdsregionen.

– Redan i dag är resultaten goda efter behandling av den här typen av cancer, men det kan bli ännu bättre. Upptäcker vi cancern tidigt kan vi rädda fler liv och utföra färre och enklare operationer, säger han.

Provtagningsmaterial med posten

Alla som omfattas av screeningen kommer att få ett brev hemskickat med ett erbjudande om att lämna avföringsprov. Man tar provet hemma och skickar in det i ett bifogat svarskuvert. Ungefär två procent av de som skickar in provet väntas ha blod i avföringen som inte går att se med blotta ögat och får då en kallelse till en undersökning med koloskopi.

Under perioden maj till december i år kommer cirka 3 000 personer i länet att få erbjudande om provtagning. Siffror från Region Stockholm och Region Dalarna visar att runt 70 procent av den aktuella gruppen skickar in provet för analys. Koloskopiundersökningen görs på någon av endoskopienheterna i Umeå, Skellefteå eller Lycksele.

– Av de cirka 3 000 personer som skickar in provet under 2022 räknar vi i Västerbotten med att ungefär 50 personer kommer att kallas till koloskopi. Av de som sedan undersöks har 25–30 procent ett förstadium till cancer eller tidig cancer som i de allra flesta fall går att ta bort redan vid undersökningen. Enstaka behöver ytterligare behandling, berättar Karl Franklin.

Mer information

Karl Franklin
Överläkare och processledare
karl.franklin@umu.se

Information för invånare och patienter på 1177.se: 1177.se/vasterbotten/kolla-tarmen-rv

Presskontakt
Molli Rosenström
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-393 11 29
molli.rosenstrom@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige