Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

En jämlik omställning för alla – upprop till regeringen från socialcheferna i de fyra länen längst i norr.

Den 2 juli presenterade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall förslaget till en ny socialtjänstlag, med ett löfte om 8 miljarder kronor över fem år för att stötta kommunernas omställning. Beslutet att ge en fast summa på 650 000 kronor till varje kommun 2024 har gett alla kommuner möjlighet att påbörja förberedelserna. Nu vädjar socialcheferna från de fyra norrlänen om att de större omställningsstöden också fördelas rättvist, för att säkerställa att alla kommuner, oavsett storlek, kan genomföra de omfattande förändringar som krävs.

Det är en rejäl översyn och i delar en ny socialtjänstlag som föreslås, något som är efterlängtat. Vid presskonferensen den 2 juli gick socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall också ut med information om att regeringen avser satsa 8 miljarder över fem år för att bidra till den omställning som blir nödvändig i varje kommun. Detaljerna för lagen kommer släppas via lagrådsremissen den 4 juli.

Regeringen fattade inför 2024 det ovanliga men positiva beslutet att fördela 200 miljoner kronor för förberedelser för omställningsarbete – alltså innan själva lagförslaget var klart. I en första presentation kring detta hade man för avsikt att basera bidraget på befolkningsstorlek, och i tabeller som visades ledde detta till att flera av de minsta kommunerna i landet skulle bli utan statsbidrag – förmodligen på grund av avrundning nedåt. Regeringen tänkte om, och det var mycket glädjande att beslutet i stället blev att ge en fast summa på 650 000 kronor till varje kommun 2024. Detta har möjliggjort att kunna ta sig an förberedelsearbetet i alla kommuner.

Socialchefer och socialnämndspolitiker från Norrbotten och Västerbotten samlades till den återkommande konferensen ”Aktuell socialpolitik” i maj 2024.

– Vi fick höra att ett antal större kommuner uppvaktat Regeringskansliet och framfört kritik mot att statsbidraget blev så litet – då ju en stor kommun gynnas om man baserar på befolkning. Därför kändes det viktigt att skicka en skrivelse till både Socialdepartementet och Finansdepartementet där synpunkter från våra socialchefer framgick, för att understryka vikten av en jämställd socialtjänst, säger Eva Lakso, chef vid Social Välfärd vid Norrbottens Kommuner.

Socialcheferna i Norrbotten och Västerbotten har också bjudit med socialcheferna i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland, och en gemensam skrivelse skickats till regeringen. Detta för att betona vikten av att alla kommuner får tillräckliga medel för att genomföra omställningen som krävs utifrån ny Socialtjänstlag. Dessa fyra län består av många glesbygdskommuner med stora avstånd och stora problem med kompetensförsörjning samt låg arbetslöshet. Av 44 kommuner har 37 färre än 30 000 invånare, och åtta har färre än 4 000 invånare. Trots dessa skillnader har alla kommuner samma ansvar, och omställningsarbetet måste genomföras oavsett storlek och det handlar om stora förändringar.

– I Västerbotten har vi 12 kommuner med mindre än 10 000 invånare. De gör ett fantastiskt arbete för att få alla delar av socialtjänsten att rulla och fungera varje dag. Att ha utvecklingsledare och strateger som jobbar med analys-och planeringsarbete – det finns det mycket litet utrymme till och nu blir det mer som ett krav, när man läser förarbetena till nya lagen, säger Monica Wahlström, strateg och RSS-representant i Västerbotten. ”- De 650 000 kr var närmast magiska för flera kommuner, som nu till och med kunde anställa en person för att fokusera på omställningsarbete, säger Monica Wahlström.

Skrivelsen som skickats till Socialdepartementet och Finansdepartementet är en vädjan från norrlänen som belyser vikten av att säkerställa att socialtjänst kan ske på jämlika villkor. Då är det nödvändigt att fördelningen sker på ett sådant sätt att det blir möjligt att fortsätta arbetet som har kunnat påbörjas i varje enskild kommun med det första riktade statsbidraget.

Mer information
Monica Wahlström
Chef/Strateg FoU Socialtjänst/RSS Västerbotten
Region Västerbotten
monica.wahlstrom@regionvasterbotten.se
073-061 91 31

Eva Lakso
Avdelningschef
Social Välfärd Norrbottens kommuner
eva.lakso@kfbd.se
070-693 54 17

Elin Ring
Förbundsstrateg
Kommunförbundet Jämtland Härjedalen
elin.ring@kfjh.se,
076-318 10 09

Sirpa Virtanen,
Chef Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer
Kommunförbundet Västernorrland
sirpa.virtanen@kfvn.se
070-320 85 41

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige