Gå direkt till innehåll
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Ingela Aronsson, psykolog vid stressrehabiliteringen var två av talarna vid dagens presskonferens.
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Ingela Aronsson, psykolog vid stressrehabiliteringen var två av talarna vid dagens presskonferens.

Pressmeddelande -

​Fler tester för covid-19 i Västerbotten

Region Västerbotten ökar provtagningen för covid-19 och bygger ut kapaciteten för fler typer av tester. Det presenterades vid onsdagens presskonferens.

Region Västerbotten är en del av Sveriges nationella strategi att öka provtagningen för covid-19 och bygger nu ut kapaciteten för att testa ännu fler. Som tidigare är det i första hand patienter som provtas, men nu ska antalet personal i regionen och i kommunernas vård- och omsorg ökas.

Det ska göras genom ett nationellt samarbete med ett digitalt system med självtestning. Med hjälp av Bank-ID registrerar personalen själva att de lämnar prov och de kan även se provresultaten digitalt.

-Vi vill veta hur många som varit smittade. Vi kommer att erbjuda Region Västerbottens personal antikroppstestning och att erbjuda kommunerna att testa sin personal. Vi ska nu påbörja provtagningen. Laboratoriet är beredda att analysera. På sikt kan det vara aktuellt att testa fler grupper men vi väntar på nationella beslut, säger Anders Johansson överläkare vid vårdhygien.


Hygienrutiner i fokus
Det är elva omsorgsboenden i länet som haft bekräftad covid-19. Det är något som regionen och kommunerna arbetar intensivt med att begränsa. Det är viktigt att i första hand stanna hemma om man som personal får symtom, se till att hygienrutinerna följs och att testa personal som har symtom. Vid behov kan det vara aktuellt för personal utan symtom använda munskydd. Detta enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

-Vi har sett att två till tre gånger fler ur personalen än boenden smittas. Därför är det viktigt med hygienrutiner, även i till exempel personalrum. Om många i personalen smittas ökar risken att någon boende också smittas, säger Anders Johansson.

När det gäller bekräftade fall av covid-19 och inlagda på sjukhus har regionen precis som förra veckan ett stabilt läge.

-Men faran är inte över! Precis som tidigare gäller samma råd och förhållningssätt. Tillsammans bromsar vi smittan, säger Gunilla Persson, tf smittskyddsläkare.

I regionen finns nu 377 bekräftade fall och 18 dödsfall, varav fem har avlidit på äldreboenden

-Många har också skrivits ut från våra tre sjukhus. Det är ett 60-tal som fått åka hem. Framöver kommer vi att redovisa även detta på regionvasterbotten.se, säger Gunilla Persson.

I Västerbotten finns 280 särskilda boenden med äldre och personer med funktionsvariationer. Här bor 3 800 personer. 11 boenden har haft bekräftade fall av covid-19, vid sju av dessa har smittan upphört och vid fyra arbetar man med smittspårning och att isolera sjuka.

Minskad tillströmning av patienter med covid-19
Antalet nya patienter med covid-19 har minskat men epidemin kan snabbt blossa upp igen.

-Vi måste alla fortfarande hjälpas åt och minska smittspridningen. Om vi släpper greppet och börjar leva som vanligt kommer fler att smittas, fler behöva intensivvård och fler att dö, säger Brita Winsa hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nu pågår en översyn av hälso- och sjukvården där man ser hur man kan göra mer av den vanliga vården och samtidigt ha beredskap om epidemin tar fart. 

-Det är en svår balansgång att bemanna vården så att vi har en beredskap. Det är viktigt att så många som möjligt av våra medarbetare kan vila i sommar men vi vet att fler än vanligt måste jobba. Det kan betyda att vissa medarbetare måsta skjuta på sin semester in i september, säger Brita Winsa.

Den omställning och osäkerhet som coronapandemin innebär påverkar regionens medarbetare. 

- Därför har vi byggt ut möjligheterna till stöd och reflektion för både medarbetare och chefer. Vi märker också att 1177 får många samtal från oroliga invånare, säger Brita Winsa.

Så gör du för att inte fastna i oron
- Vi lever i en tid när det är fullt naturligt att vara orolig. Det kan vara för sin egen och andras hälsa, ekonomi och livssituation, säger Ingela Aronsson psykolog på stressrehabiliteringen.

Oro är en känsla som fyller en viktig funktion för vår överlevnad. Det går att se den som en drivkraft att ta hand om sig själv och följa de rekommendationer som finns: håll fysiskt avstånd från varandra, tvätta händerna ofta, nys i armvecken och stanna hemma om du är sjuk.

-Då har du gjort det som oron vill få dig att göra! De här sakerna är något du kan kontrollera. Men om oron gör att du inte kan fokusera på dina dagliga sysslor, arbetet eller livet hemma med familjen finns saker du kan göra, Ingela Aronsson.

  • Fokusera på det du kan kontrollera.
  • Begränsa hur ofta du tar del av nyheter.
  • Håll fast vid vardagsrutinerna.
  • Rör på dig.
  • Fokusera på nuet.
  • Visa omtanke för andra.

Tar oron över finns det hjälp att få. Information finns på 1177.se/stodlinjerUmo.se, ungdomshälsan och din hälsocentral. 

Presskontakt
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 72 26

Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 18 51

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige