Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förändrade besöksregler inom hälso- och sjukvården

Med anledning av den minskade smittspridningen av covid-19 kan Region Västerbotten nu lätta på flera av de besöksregler som gäller för de som besöker vården. Flera lättnader införs också vid förlossning och på BB.

Sedan sommaren 2021 har vårdverksamheterna i Region Västerbotten haft besöksregler för den som besöker vården som patient eller anhörig. Syftet har varit att minska risken för smittspridning av covid-19.

Nu försvinner flera av de generella besöksreglerna. Det som fortfarande gäller är att besökare ska vara symtomfria, undvika trängsel, ha god handhygien samt använda munskydd i väntrum och vid kontakt med vårdpersonal.

– Vi är i ett nytt läge nu med lägre smittspridning i samhället, och därför kan vi lätta på vissa av besöksreglerna. Det är viktigt med säkra besök i vården och man behöver exempelvis fortfarande boka om sitt besök om man har symtom på covid-19, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Enskilda vårdavdelningar kan fortfarande besluta om särskilda regler vid besök. Besökare är alltid välkomna att kontakta den aktuella avdelningen vid frågor.

Lättnader vid förlossningen och BB

Vid besök i samband med graviditet och förlossning sker flera lättnader, men vissa restriktioner finns kvar.

– Många av våra patienter riskerar att bli allvarligt sjuka om de blir smittade med covid-19. Nyfödda saknar också ett fullt utvecklat immunförsvar. Därför måste vi fortsätta skydda både våra patienter och våra medarbetare, Olov Grankvist, verksamhetschef vid Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten.

För besök under graviditeten sker inga förändringar. Partner eller närstående får fortsatt följa med vid besök hos mödrahälsovården, specialistmödravården och vid rutinultraljud. Syskon måste stanna hemma.

Vid förlossning och på BB sker däremot flera lättnader. En extra stödperson kan återigen vara med vid förlossningen om det finns önskemål om det. Övernattning på BB för partner eller annan närmast närstående sker som tidigare i mån av plats.

– Även om vi inte kan släppa på restriktionerna helt kan vi ändå göra flera lättnader. Vi kommer också kunna göra undantag för att en covidsmittad partner eller närstående ska kunna delta vid förlossning och eftervård isolerad med sin partner, säger Olov Grankvist.

Aktuella rekommendationer finns på webbplatsen 1177.se.

Mer information
Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten
070-352 47 16

Olov Grankvist
Verksamhetschef vid Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten
Region Västerbotten
073-315 85 99

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige