Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förlossningsenheten i Lycksele stänger under tre veckor i sommar

Trots stora ansträngningar för att lösa bemanningen vid förlossningen i Lycksele står det nu klart att Region Västerbotten inte kan hålla enheten öppen hela sommaren. Det betyder att förlossningsenheten tillfälligt stänger den 26 juli till och med den 15 augusti (veckorna 30–32).

– Medarbetarna har varit angelägna om att bidra till en lösning och tagit många extra pass. Men trots alla ansträngningar har vi inte tillräckligt många barnmorskor i länet för att bemanna våra tre förlossningsenheter i sommar. Det är nu hög tid att ge både blivande föräldrar och våra medarbetare besked om sommaren. Viktigast just nu är att informera alla berörda föräldrar om var de ska föda och vart de kan vända sig om de har frågor, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Alla blivande föräldrar som berörs av stängningen kommer att kontaktas och för dem som vill kan regionen ordna ett boende i Umeå eller Skellefteå i väntan på förlossning.

– Det känns tråkigt att komma med detta besked men mitt fokus är att erbjuda alla blivande föräldrar en både trygg och säker förlossningsvård i sommar, säger Brita Winsa.

Mer information
Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
070-352 47 16

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
070-612 18 48

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige