Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förslag om ökad budget för länets kollektivtrafik

Regionala utvecklingsnämnden höll idag ett extrainsatt sammanträde med anledning av den tilläggsbudget som justerar 2021 års budget. Nämnden beslutade att tillstyrka tilläggsbudgeten som bland annat förslår en ökning med 22,4 miljoner kronor till länets kollektivtrafik under 2021. Budgeten fastslås av regionfullmäktige i februari. 

– Kollektivtrafikens betydelse för länets kompetensförsörjning kan inte nog betonas. Den utökade finansieringen innebär att Region Västerbotten möter dagens och framtidens transportbehov på ett hållbart, tillgängligt och ansvarsfullt sätt, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Ett beslut att tillskjuta 22,4 miljoner kronor skulle innebära att den kollektivtrafik med buss och tåg som finansieras av Region Västerbotten kan fortsätta att vara en betydelsefull del av länets utveckling, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten. Den tillgänglighet som kollektivtrafiken innebär med personresor som kombineras med möjlighet att skicka bussgods är mycket viktig för länets attraktivitet och bidrar till att uppnå regionens miljömål.

Kort bakgrund
Tilläggsbudgeten för 2021 års budget hanteras utifrån beslut som staten tagit om tillkommande statsbidrag i höstbudgeten 2020 samt nya ekonomiska förutsättningar på grund av pandemin eller regionala politiska prioriteringar. Kollektivtrafiken är ett område där kostnadsutvecklingen är osäker med anledning av den pågående pandemin samt kring den statliga medfinansieringen för buss- och tågtrafik. Den har en strukturell underfinansiering med ökade indexkostnader samt att modernisering av fordon i samband med upphandling och teknikutveckling genom införande av realtidssystem har medfört ökade kostnader för busstrafiken. Vidare har tågtrafiken vid Botniabanan förstärkts vilket också påverkat kostnaderna. Beslutet om tilläggsbudget berör enbart 2021 men finns också med som ett underlag inför beredning av kommande regionplan för 2022-2025.

För mer information
Rickard Carstedt
Regionråd, Region Västerbotten
070-2421094, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell
Strateg, Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige