Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskare fortsätter undersöka köldkänslighet i Norrland

Risken för skador och sjukdomar ökar vid kyla. Under förra vinterhalvåret besvarade drygt 12 000 norrlänningar en enkät och en första rapport visar att platsen där man bor och vilken typ av yrke samt fritidsaktivitet man har samverkar till en mer uttalad köldexponering i fjäll- och inlandsregionerna. Nu går forskarna vidare med att undersöka norrlänningarnas köldkänslighet och nyligen fick 2 300 deltagare en ny enkät.

Resultaten i rapporten visar att det är vanligt med kyla både på arbetet och på fritiden i de fyra nordligaste länen i Sverige. Det är inte bara de geografiska förhållandena som avgör hur mycket kyla vi utsätts för. Både i arbetet och på fritiden vistas man i högre grad utomhus eller i kalla miljöer i fjällen jämfört med vid kusten.

Utomhus i fjällen

Detta kan bland annat bero på vilka yrken som är vanliga i de olika regionerna och vad man gör på fritiden, till exempel att utomhusyrken är vanligare i fjällregionen än vid kusten och att fritidsaktiviteter i naturen är mer populära i fjällregionen.

Händerna känsliga för kyla

Nästan 40 procent av dem som svarade på enkäten upplevde någon form av obehag eller smärta i händerna vid vistelse i kyla. En annan tydligt följd av kylan var en hög förekomst av lindriga förfrysningar i ansiktet.

Förekomsten av så kallade vita fingrar (Raynauds fenomen) var oväntat hög hos män, som annars ofta rapporteras ha en mycket lägre förekomst jämfört med kvinnor.

Ny forskning om köldkänslighet

Ett urval på 2 300 personer följs nu upp med en fördjupad enkät. Forskarna vill ta reda på vilka omgivningsfaktorer som kan förklara köldkänsligheten och de vita fingrarna. Intressanta faktorer är t ex buller, vibrationer i arbetet samt vistelse i kyla på arbetet och fritiden.

Enkäten skickas till en grupp som har uppgett besvär och en grupp som inte har uppgett besvär inom samma geografiska område och sedan jämförs svaren. Med tanke på att köldexponering förefaller vara så vanligt förekommande är detta ett viktigt område att undersöka ur folkhälsosynpunkt.

Mer information:
Albin Stjernbrandt, läkare vid arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus 090-785 99 52, 070-632 79 71, albin.stjernbrandt@umu.se

Ingrid Liljelind, forskare, docent och yrkes- och miljöhygieniker vid arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet
090-785 24 52, ingrid.liljelind@umu.se

Rapporten går att läsa i sin helhet på Umeå universitets hemsida

Vänlig hälsning
Jan Alfredsson
Landstingets kommunikationsstab

Ämnen

Regioner


Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige