Gå direkt till innehåll
Forskning på bland annat stroke, bröstmjölk, tjocktarmscancer och snusning ges anslag 2021. Foto: Mostphotos
Forskning på bland annat stroke, bröstmjölk, tjocktarmscancer och snusning ges anslag 2021. Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

Forskningsprojekt i Norrland får dela på över 2 miljoner kronor

Norra sjukvårdsregionen ger 2,2 miljoner kronor till klinisk forskning 2021. Bland annat ges anslag till forskning om stroke, bröstmjölk, tjocktarmscancer och snusning.

Till det kommer även 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

Norra sjukvårdsregionen (Region Västerbotten, Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, och Region Västernorrland) har sedan 1986 fördelat cirka 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr.

Nyttan för patienterna viktig

Visare Norr-anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna.

Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom Visare Norr är positiva, där utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan inom norra sjukvårdsregionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

16 forskningsprojekt får anslag

För 2021 har 27 projekt ansökt om forskningsmedel. Anslag beviljades för 16 projekt, varav 2 från Folke Lithners fond.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen togs av FUI-rådet den 25 november. Bedömarna har konstaterat att kvalitén på forskningsprojekten genomgående varit hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela.

De enskilda projekten finns listade i pdf under Relaterat material nedan. Ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr finns på www.norrasjukvardsregionforbundet.se/

Mer information

Västerbotten
Anna Ramnemark
Enhetschef, Kliniskt forskningscentrum
070-311 43 96
anna.ramnemark@regionvasterbotten.se

Norrbotten
Fredrik Pettersson
072-223 16 65

Västernorrland
Sofie Lidehäll
072-209 53 20

Jämtland/Härjedalen
Göran Larsson
070-293 50 44

Presskontakt

Cecilia Stenström
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-453 03 59
cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige