Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt ansträngt vårdplatsläge i Region Västerbotten

Regionalt förstärkningsläge råder i Region Västerbotten. Sedan den 27 oktober har alla regionens sjukhus gått upp i förstärkningsläge på grund av den mycket ansträngda vårdplatssituationen.

Det är en mycket hög frånvaro bland medarbetare inom hälso- och sjukvården på regionens tre sjukhus och det påverkar antalet vårdplatser som kan hållas öppna.

– Vi vänder nu på alla stenar för att försöka hitta en lösning för att på kort sikt kunna säkra upp vårdplatser. Utmaningen är dock att problemet kommer att fortgå under en lång tid då vi ser stora pensionsavgångar bland sjuksköterskor de närmsta åren och vi har svårt att rekrytera ny personal, berättar Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Utmaningar med kompetensförsörjningen är inte unikt i Region Västerbotten utan en utmaning som finns i samtliga av landets regioner. Situationen med att bemanningen har varit extra tuff sedan sommaren.

– Det viktigaste är att behålla våra medarbetare. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda en god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling. Vi vill ha konkurrenskraftiga löner och fortsätta erbjuda god och säker vård i hela länet, säger Brita Winsa.

Pågående aktivitet

Just nu pågår aktiviteter för att se över bemanningen på kort sikt. Inventering av sjukvårdspersonal som deltar i utvecklings- och forskningsprojekt som kan frigöras för vårdarbete, att säkerställa tillgång till slutenvårdsplatser genom att omfördela personal och ställa in elektiv vård och mottagningsverksamheter. Regionen är också intresserad av pensionerade sjuksköterskor som kan komma tillbaka till arbetet.

– Vi har haft det tufft tidigare, nu senast under pandemin, vi drar lärdom av de arbeten som gjordes då och de rutiner vi skapat, säger Brita Winsa.

Region Västerbotten har också gått ut med ett riktat erbjudande till studenter som avklarat termin 3 vid sjuksköterskeprogrammet eller termin 5 vid läkarprogrammet om att arbeta extra som undersköterskor i våra dygnet-runt-verksamheter.

Mer information
Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten
070– 352 47 16

Presskontakt
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073- 049 46 53

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige