Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt smittspridning i Västerbottens län

Smittspridningen av covid-19 i länet är kvar på höga nivåer, framför allt bland yngre och ovaccinerade. Det är för tidigt att dra några slutsatser om hur de nya rekommendationerna för provtagning påverkar smittotalen. Region Västerbotten vill även påminna om att besöksrestriktioner fortfarande gäller på länets vårdenheter.

Under vecka 44 konstaterades 184 fall av covid-19 i Västerbottens län, jämfört med 200 fall under vecka 43. Antalet analyserade tester minskade under samma tidsperiod från 6 103 till 5 020.

Den 1 november förändrades rekommendationerna om vilka som ska testa sig och när. Vaccinerade behöver vanligtvis inte testa sig vid symtom, om det inte finns en känd exponering för covid-19 eller om personen får symtom inom 14 dagar efter att ha rest utanför Norden. För att räknas som vaccinerad ska det ha gått två veckor sedan den andra dosen.

– Antalet analyserade tester minskar jämfört med veckan innan, men det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser om hur de nya rekommendationerna påverkar provtagningen och antalet positiva fall. Det är ju fortfarande många vaccinerade som ska testa sig, bland annat vårdpersonal och vid smittspårningar, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Alla ska, oavsett om de är vaccinerade eller inte, stanna hemma vid nytillkomna symtom. Ovaccinerade från sex års ålder ska även provta sig.

Här sker smittspridningen

Antalet positiva fall ökar i Skellefteåområdet. Under föregående vecka var 85 av de positiva fallen i Umeåområdet, 95 i Skellefteåområdet, ett i södra Lappland och tre bland personer som är skrivna utanför länet.

– Smittspridningen sker till stor del fortfarande i skolor, på arbetsplatser och inom familjen. Det sprids även vid kompisträffar och på fritidsaktiviteter. För att minska smittspridningen är det viktigt att alla följer de rekommendationer som finns och stannar hemma vid symtom som snuva, hosta, halsont och feber, säger Stephan Stenmark.

Smittan finns i alla åldersgrupper, men är fortfarande högst i de yngre åldersgrupperna. Flest positiva fall finns i åldersgruppen 10–19 år.

– Precis som tidigare är de flesta fallen bland yngre och ovaccinerade. Just nu är 83 procent av alla som är tolv år eller äldre fått 2 doser i Västerbottens län, men det behöver bli fler. Personer 65 år och äldre kan nu boka tid för vaccination med dos 3. Vaccination är det bästa skyddet mot svår sjukdom i covid-19. Se till att vaccinera dig om du fortfarande är ovaccinerad, säger Stephan Stenmark.

Viktigt att följa regionens besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning under coronapandemin har Region Västerbotten infört besöksrestriktioner på länets vårdenheter. I och med höstens lättade restriktioner har personalen på sjukhusen märkt av att dessa inte alltid följs. Region Västerbotten vill därför påminna om att besöksrestriktionerna fortfarande gäller, även för de som är vaccinerade och för de som har haft covid-19.

– Vi är i ett besvärligt smittläge där våra patienter är sköra. För att minska risken att de ska bli smittade måste vi hålla på restriktionerna som vi har haft under en längre tid. Under pandemin har vi blivit duktiga på att visa hänsyn, och det ska vi fortsätta med även framöver, säger Jennie Lilling Ståhl, områdeschef Närsjukvård Umeå.

Enskilda avdelningar kan ha egna besöksrestriktioner eller förbud. De generella besöksrestriktionerna finns att läsa på 1177.se.

Mer information
Stephan Stenmark
Smittskyddsläkare
Region Västerbotten
090-785 14 00

Jennie Liling Ståhl
Områdeschef Närsjukvård Umeå
Region Västerbotten
070-572 68 86

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige