Gå direkt till innehåll
Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa

Pressmeddelande -

Fortsatt stort förtroende för hälso- och sjukvården

Västerbottningarnas förtroende för hälso- och sjukvården har ökat under pandemin och är fortsatt stort. De allra flesta invånarna upplever också att de har tillgång till den vård de behöver.

Den nationella mätningen Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att den stora ökningen av förtroende i förra årets mätning har mattats men fortsätter att ligga högre än före pandemin. Förtroendeökningen för 2021, där 72 procent av invånarna har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, kan jämföras med 66 procent 2019. Den nationella siffran för 2021 är 69 procent. Ökningen av förtroendet är nationell och troligen en effekt av pandemin.

88 procent av västerbottningarna anser också att de har tillgång till den vård de behöver vilket är samma värde som riket.

– Jag är glad för att västerbottningarna har ett fortsatt stort förtroende för hälso- och sjukvården i länet. Det visar bland annat att så många invånare valt att vaccinera sig mot covid-19. Här ligger Västerbotten på topp i riket, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

76 procent av länets invånare har också ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvårdens hantering av pandemin vilket kan jämföras med 69 procent i riket. Förtroendet i denna fråga har minskat både i Västerbotten och i riket sedan mätningen 2020.

Stöd och information

Dessutom anser allt fler att invånare, från 72 procent 2020 till 76 procent 2021, att de får den information och det stöd som de behöver för att hantera pandemin. Västerbottningarna är också generellt mer positivt inställda än den genomsnittlige svensken till vårdinformation och e-tjänster på 1177.se samt till digitalisering av vården med exempelvis vårdmöten på distans.

De invånare som är 60 år och äldre har generellt högre förtroende för hälso- och sjukvården och upplever att tillgången till hälso- och sjukvård är bättre jämfört med de som är yngre. Yngre invånare är i större utsträckning mer positiva till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik. Men undersökningen visar också att de som är 80 år eller äldre och börjar använda 1177 Vårdguidens e-tjänster upplever sig ha större nytta av tjänsterna än de som är yngre.

Rimliga väntetider

Färre än förra året anser att väntetider till besök och behandling på hälsocentraler och sjukhus är rimliga. För hälsocentraler är minskningen från 75 till 71 procent och för sjukhus 60 till 55 procent, Trots minskningen är detta en betydligt högre andel än innan pandemin där resultatet 2019 var 66 respektive 49 procent.

– Att patienter får vänta på besök eller behandling är inte bra. Men den kraftsamling som krävdes av hälso- och sjukvården för att klara pandemin har satt sina spår. Nu gör vi allt vi kan för att minska väntetiderna, säger Brita Winsa.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2021 års undersökning har genomförts i två omgångar; 5 april till 4 juni samt 4 oktober till 2 december. Sammanlagt har 48 068 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten varav 1 000 i Västerbotten. Enkäten genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Alla resultat från hälso- och sjukvårdsbarometern SKR, vården i siffror.

Mer information 

Brita Winsa 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
070-352 47 16

Presskontakt

Annelie Hägglundkommunikatör
076-842 70 70

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige