Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gemensamt pressmeddelande: 10,3 % på 2 år för Vårdförbundets medlemmar i Västerbottens läns landsting

Efter överläggningar mellan Västerbottens läns landsting och Vårdförbundet Västerbotten har en lokal överenskommelse träffats om ett tvåårsavtal mellan 1/10 2008 till 31/3 2010. Avtalet innebär ett löneökningsutrymme på 10,3 %.

En partsgemensam bedömning är att avtalet ger en genomsnittlig löneökning med cirka 2 800 kronor i månaden för specialist- och funktionsutbildade medan grundutbildade får en genomsnittlig ökning med cirka 2 100 kronor.

Lägstalönen höjs till 21 100:- för medlemmar med 1 års sammanhängande anställning i yrket, fr.o.m. 1/10 (5 månader tidigare än vad som anges i det centrala avtalet).

Efter semestrarna kommer fortsatta dialoger om förhandlingsordning och praktiska detaljer att hanteras.

För ytterligare information:
Sven-Anders Strand, lönestrateg, Västerbottens läns landsting, 070-577 18 20
Lena Sjölin, ordförande Vårdförbundet avdelning Västerbotten, 070-604 70 14

 

Hälsningar
Thomas Jonsson
Informationsfunktionen
Västerbottens läns landsting
090-785 18 48
070-612 18 48

 

 

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige