Gå direkt till innehåll
- Nu kan vi på allvar se fram emot en toppmodern järnväg mellan Umeå och Luleå, säger Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten.
- Nu kan vi på allvar se fram emot en toppmodern järnväg mellan Umeå och Luleå, säger Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten.

Pressmeddelande -

Glädjande besked om Norrbotniabanan

När infrastrukturminister Tomas Eneroth nu har presenterat regeringens nationella infrastrukturplan för åren 2022-2033 finns Norrbotniabanan med i sin helhet - från Umeå till Luleå - vilket är ett historiskt beslut som har stor betydelse för utvecklingen i norra Sverige. Även en ny dragning av E4:an runt Skellefteå finns med. Dock saknas elektrifieringen av Tvärbanan i infrastrukturplanen.

Sammanlagt handlar det om närmare 900 miljarder kronor som investeras för att stärka Sverige, klara klimatomställningen och knyta ihop hela landet.

– Signalen är tydlig, sa Tomas Eneroth vid måndagens presskonferens, att Norrbotninabanan är en av landets viktigaste satsningar och den ska byggas i snabbare takt än tidigare. Nu gäller det att möta upp den kraftiga industriella expansionen i norra Sverige med infrastruktur.

Största satsningen på svensk infrastruktur någonsin

799 miljarder kronor har fastslagits för planperioden och förutom dem tillkommer ytterligare medel från banavgifter, trängselskatter, infrastrukturavgifter och medfinansiering, vilket gör att planen totalt uppgår till 881 miljarder kronor.

Ungefär hälften, 427 miljarder kronor, går till nya investeringar. Den andra halvan går till vidmakthållande och underhåll av landets befintliga vägar och järnvägar.

En förutsättning för Norrbotniabanan

– Att ingå i den nationella infrastrukturplanen är en förutsättning för att ett infrastrukturbygge ska planeras och byggas. Därför är beskedet om Norrbotniabanan i sin helhet ett historiskt besked och en central del i norra Sveriges samhällsomvandling. Nu kan vi på allvar se fram emot en toppmodern järnväg mellan Umeå och Luleå, säger Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten.

Satsningar på väg E4, förbifart Skellefteå

I den nationella planen för infrastruktur finns flera satsningar på väg E4, där förbifart Skellefteå är den mest omfattande. Det är en satsning som kommer att få stor betydelse för framkomligheten och för att förbättra miljön i Skellefteå.

Elektrifiering av Tvärbanan uteblev

Avsaknaden i planen av en elektrifiering av Tvärbanan Hällnäs - Storuman är dock bekymmersam. En elektrifiering fanns med i +10 alternativet i förra planen, det vill säga att om planeringsramen hade utökats med 10 procent, hade elektrifieringen av Hällnäs-Lycksele varit finansierad.

– Att elektrifiera Tvärbanan är tveklöst en nödvändig hållbarhetsåtgärd som gynnar hela Sverige, säger Rickard Carstedt. En elektrifiering av Tvärbanan skulle innebära mycket för möjligheterna att upprätthålla persontrafik med tåg mellan inlandet och kusten, samtidigt som vi byter ut dieseltåg mot elektriska och därmed klimatsmarta tåg. Det vore också mycket positivt för de idag mycket omfattande järnvägstransporterna av framför allt skogsprodukter. För mer information

Rickard Carstedt
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070- 254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige