Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gonorré ökar i Västerbotten

Under 2022 sågs en tydlig ökning av antalet fall av gonorré i Västerbottens län. Smittspridningen har ökat bland yngre personer och de flesta har smittats vid sex med motsatt kön. Om man misstänker att man har gonorré är det är viktigt att man söker vård.

Under 2020 och 2021 minskade antalet fall av gonorré i länet. Nu ses ett trendbrott och under 2022 konstaterades 45 fall. Det är en tydlig ökning jämfört med de 37 fall som diagnostiserades 2019, som i sig var ett högre antal än både 2017 och 2018.

– Att förekomsten av gonorré minskade under pandemin berodde troligtvis på de restriktioner och rekommendationer som gällde då. Nu träffas människor som vanligt och tidigare beteendemönster återkommer, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare, Region Västerbotten.

Under 2022 är det också fler i åldersgrupperna 15 till 24 år och 30 till 39 år som diagnostiserats med gonorré än tidigare. Fler fall än tidigare har upptäckts via ungdomsmottagningar. Majoriteten har smittats i Sverige och de flesta uppger att man smittats vid sex med motsatt kön.

Viktigt att söka vård vid misstanke om gonorré

– Det är mycket viktigt att du snabbt söker hjälp för att behandlas om du har symtom som kan vara gonorré. Behandling och smittspårning görs på hud- och STD-kliniken på Norrlands universitetssjukhus, men det går även att testa sig på länets ungdomsmottagningar och hälsocentraler, säger Nirina Andersson, specialistläkare på hud- och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Vanliga symtom på gonorré är att det svider när man kissar eller att man får flytningar från penis eller slida, men sjukdomen kan också vara symtomfri. En person som har gonorré kan smitta även om hen inte har några symtom.

– Om gonorrén hinner sprida sig kan du få en inflammation i äggledarna, bitestiklarna eller prostatan. Det kan göra det svårare att få till en graviditet i framtiden. En gonorréinfektion i ögat kan ge nedsatt syn och i ovanliga fall kan bakterien spridas till blodet och ge blodförgiftning. Därför är det väldigt viktigt att man kommer till oss på hud- och STD-kliniken för att få behandling, säger Nirina Andersson.

Kondom är det bästa skyddet

Gonorré behandlas med antibiotika. Bakterien som orsakar gonorré blir mer och mer motståndskraftig mot den antibiotika som används, vilket leder till att infektionen på sikt kan bli mer svårbehandlad.

– För att minska risken för antibiotikaresistens är det väldigt viktigt att minska smittspridningen av gonorré samt snabbt söka hjälp vid symtom eller om det finns risk att du är smittad. Att använda kondom vid sex är det bästa sättet att skydda sig, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare.

Personer som bor i Västerbottens län kan beställa gratis kondomer från Region Västerbotten på 1177.se/gratiskondomer-rv

Läs mer om gonorré på 1177.se

Mer information
Maria Marklund
Smittskyddsläkare
Region Västerbotten
090-785 14 00

Nirina Andersson
Specialistläkare, hud- och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus
Region Västerbotten
090-785 00 00 (växeln)

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige