Gå direkt till innehåll
Ansvariga för studien på förlossningen i Umeå: Malin Boremalm, Anna-Carin Wihlbäck, Sofia Lifhjelm och Malin Söderback. Foto: Region Västerbotten.
Ansvariga för studien på förlossningen i Umeå: Malin Boremalm, Anna-Carin Wihlbäck, Sofia Lifhjelm och Malin Söderback. Foto: Region Västerbotten.

Pressmeddelande -

Gravida ska erbjudas igångsättning i hemmet

Allt fler förlossningar startar med en igångsättning vilket kan innebära en lång tid på sjukhus innan barnet föds. Nu ska gravida i Umeå erbjudas möjligheten till igångsättning i hemmet inom ramen för studien Option – en stor nationell studie som pågår på många andra förlossningskliniker runt om i Sverige.

Nästan var fjärde förlossning startar i dag med en igångsättning, så kallad induktion, och orsakerna är många. Till exempel kan det bero på att graviditeten pågått längre än graviditetsvecka 41+0, vattenavgång utan värkar eller ett sjukdomstillstånd hos den gravida eller barnet.

– En igångsättning innebär vanligen en lång tid på sjukhus och det kan ta upp till flera dagar innan den aktiva fasen av förlossningen startar. Många upplever därför att förlossningen blir väldigt lång. De som har barn sedan tidigare kan till exempel tycka att det är jobbigt att vara borta från sina barn i flera dagar, berättar Malin Boremalm som är ST-läkare och assisterande lokalt ansvarig för studien i Umeå.

Från och med nästa vecka kommer gravida i Umeå som ska induceras att kunna erbjudas igångsättning i hemmet, så kallad heminduktion inom ramen för studien Option. Det är en nationell studie som koordineras av Snaks, svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom obstetrik och gynekologi.

Positivt enligt tidigare studier

Syftet med studien är att undersöka vilka konsekvenser igångsättning i hemmet skulle innebära för den gravida och för barnet, upplevelsen hos den som föder och eventuell partner samt hälsoekonomiska aspekter av att få gå hem i väntan på att värkarbetet startar eller att vattnet går, allt efter noggrann kontroll på sjukhus.

I våra grannländer Finland och Danmark och även i England och Australien har gravida sedan en längre tid getts möjlighet till heminduktion.

– I mindre studier som publicerats har man sett att både vårdpersonal och den gravida upplever heminduktion som positivt. Det blir mer likt en spontan förlossningsstart där den födande oftast är hemma under den första tiden som kallas latensfasen, då livmodertappen mognar, för att sedan komma till förlossningen när den aktiva fasen startar, säger Malin Boremalm.

Vem kan delta i studien?

Friska personer med en graviditet utan komplikationer som väljer att delta i Option-studien kommer i slutet av graviditeten att bokas in för en noggrann kontroll på sjukhus. Därefter väljer man metod för igångsättning och det sker på samma sätt som på sjukhus idag, antingen med tabletter eller med en ballongkateter. Vilka som sedan fortsätter igångsättningen hemma eller på sjukhus väljs genom lottning. De som går hem har möjlighet att kontakta förlossningen dygnet runt via telefon och är hemma som mest i 24 timmar innan de kommer in för en ny kontroll.

– Om resultaten av studien visar att det är lika säkert och effektivt som att induceras på sjukhus är förhoppningen att vi ska kunna erbjuda heminduktion som en möjlighet framöver, säger Malin Boremalm.

Mer information finns på webbplatsen optionstudien.se. Det går också bra att mejla option.cfog@regionvasterbotten.se vid frågor.

Ansvariga för studien

Anna-Carin Wihlbäck, överläkare och lokalt ansvarig prövare
Malin Boremalm, ST-läkare och assisterande lokalt ansvarig
Sofia Lifhjelm, forskningsbarnmorska
Malin Söderback, forskningsbarnmorska

Mer information
Malin Boremalm, ST-läkare och assisterande lokalt ansvarig
Centrum för obstetrik och gynekologi Umeå
Region Västerbotten
malin.boremalm@regionvasterbotten.se
090-785 04 48

Presskontakt
Molli Rosenström
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
molli.rosenstrom@regionvasterbotten.se
073-393 11 29

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige