Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hälsoenkät till 21 500 västerbottningar

Hur ser hälsan ut i Västerbotten? För att få svaret på den frågan går Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten ut med den stora undersökningen ”Hälsa på lika villkor” med frågor om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Den 9 februari beräknas 21 500 västerbottningar nås av enkäten i sina brevlådor.

Hälsan ser olika ut i landet och mellan olika delar av länet, samtidigt som den också förändras över tid. Vilka sjukdomar är vanligare i städer än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Svaren på dessa frågor är viktiga, bland annat för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

Fördelas över länet och åldersgrupper

Därför gör Folkhälsomyndigheten regelbundet undersökningar om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Vart fjärde år deltar Region Västerbotten med ett extraurval. 2022 är ett sådant år och nu kommer 21 500 enkäter att skickas till västerbottningar som är 16 år och äldre. Statistiska centralbyrån ansvarar för utskick och insamling av svar.

Enkäterna sprids med 1 000 stycken vardera till samtliga kommuner förutom Skellefteå och Umeå som får ett större antal. Enkäterna fördelas jämnt mellan kvinnor och män samt i de fem åldersgrupperna 16–29, 30–44, 45–64, 65–84 samt 85+ och besvaras anonymt.

Bidrar till rätt prioriteringar

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna, oavsett hur man mår. Alla svar tillsammans gör det möjligt att beskriva hälsosituationen i länet och i de enskilda kommunerna.

– Resultatet bidrar till att vi kan prioritera förebyggande insatser. Ett aktuellt exempel är den psykiska hälsan och effekter av pandemin, säger Maria Falck, chef vid folkhälsoenheten på Region Västerbotten, och fortsätter:

– Ytterligare ett exempel är att kommunerna får underlag för deras eget folkhälsoarbete med möjlighet att se skillnader i hälsa till exempel mellan kvinnor och män eller utifrån utbildningslängd.

Mer information

Kristina Lindvall 
Dietist, kontaktperson för enkätundersökning
kristina.lindvall@umu.se
090-7865906

Johannes Dock
Hälsoutvecklare
johannes.dock@regionvasterbotten.se
070-5606054

Presskontakt

Per Strömbro
Kommunikationsstaben
per.strombro@regionvasterbotten.se
072-5540595

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Presskontakter sommaren 2022

Presskontakt Presskontakter sommaren 2022
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige