Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Helleday - ny chef för Medicinkliniken Nus

Ragnberth Helleday tillträder tjänsten som verksamhetschef för Medicinkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå den 1 september. Han är sedan tre år tillbaka verksamhetschef för Lung- och Allergikliniken, ett uppdrag som han även fortsättningsvis kommer att behålla. - Jag ser det som en stor utmaning att, utöver nuvarande chefskap, också bli chef över en så central klinik som Medicinkliniken, säger Ragnberth Helleday. Kliniken har många olika verksamhetsområden, en omfattande klinisk forskning och drygt 400 medarbetare. Medicinkliniken har också stor del i olika vårdutbildningar och den kliniska delen av läkarutbildningen. Undervisningen ser jag som lika viktigt som kliniken och forskningen, och framför allt ur framtida rekryteringssynpunkt. Som chef för två kliniker blir Ragnberth Helledays roll övergripande. Annika Rydvall blir biträdande verksamhetschef för båda klinikerna. Eva Norrman blir medicinsk chef på Lung- och Allergikliniken. Sen tidigare finns det medicinska chefer inom de sex olika sektionerna på Medicinkliniken. - Det är svårt att vara en bra chef som både lyssnar till medarbetarna, är närvarande och samtidigt ser helheten för att kunna tänka strategiskt. Det viktigaste för en väl fungerande verksamhet är kompetenta medarbetare som känner sig stimulerade och delaktiga i sitt arbete. - Sjukvården av idag är väldigt komplex och ständigt under utveckling. Som verksamhetschef är det en utmaning att kunna tänka strategiskt och vara förutseende inför vad framtidens sjukvård ställer för krav. Ragnberth Helleday är specialistläkare i lungmedicin och allergisjukdomar. Förutom Norrlands universitetssjukhus har han även arbetat på Universitetssjukhuset i Örebro. Han är 43 år, gift och har tre barn som är 15, 13 och 6 år. Foto, fåglar, friluftsliv, fjällvandring, flyg och rymden är stora intresseområden. Helleday är aktiv i frikyrkoförsamlingen Korskyrkan i Umeå. Fakta Medicinkliniken Nus Medicinska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus ansvarar för specialistsjukvård på läns-, länsdels- och regionnivå inom akutmedicin, njurmedicin, blodmedicin (hematologi), hormonmedicin (endokrinologi), porfyrimedicin (endokrinologi), mag-/ tarm-/levermedicin (gastroenterologi/hepatologi), angiologisk och slaganfallssjukvård (Strokeenheten). Dessutom erbjuds specialistsjukvård för familjär amyloidos (Skellefteå-sjukan) på nationell nivå. För ytterligare information Ragnberth Helleday, verksamhetschef Medicinkliniken samt Lung- och allergikliniken, tel 090-785 33 35, 070-587 87 61 Ann-Christin Sundberg, chef specialiserad sjukhusvård, Västerbottens läns landsting, 090-785 73 26, 070-514 45 32. Hälsningar Marita Broberg, informationsfunktionen, Västerbottens läns landsting, tel 090-785 70 96, 070-200 95 76

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige