Gå direkt till innehåll
Arbetsminnet, som sitter i frontalloben, påverkas av förhöjt blodsockervärde hos personer med typ 2-diabetes. Illustration: Mostphotos
Arbetsminnet, som sitter i frontalloben, påverkas av förhöjt blodsockervärde hos personer med typ 2-diabetes. Illustration: Mostphotos

Pressmeddelande -

Högt blodsocker ger sämre minne hos personer med diabetes

En person med typ 2-diabetes kan ha svårare med problemlösning och att ta till sig mycket information samtidigt. Det visar en studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE. Forskarna har kunnat se förändringar i hjärnan hos denna grupp vid förhöjt blodsocker.

Arbetet med studien inleddes för cirka tio år sedan. Man har tidigare kunnat konstatera att förhöjda blodsockernivåer påverkar hippocampus, den del av hjärnan som ansvarar för lagring av minnen och ofta den som först drabbas vid Alzheimers sjukdom. Men nu har man även upptäckt att arbetsminnet, som sitter i frontalloben, påverkas.

Arbetsminnet aktiveras för att kunna ta emot information, behålla den i minnet en kortare period och sedan använda informationen när vi tar ett beslut. Det hjälper oss till exempel vid problemlösning. Personer med försämrat arbetsminne kan ha svårt att ta till sig mycket information på en gång.

–Minnet är viktigt för personer med diabetes, särskilt för livsnödvändiga handlingar som att komma ihåg att ta sin medicin och att äta regelbundet, säger Olov Rolandsson, distriktsläkare och professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin, Umeå universitet, som är initiativtagare till studien.

Olika minnesfunktioner testades

I studien, som gjordes i två steg, ingick både personer med diabetes och personer som inte hade diabetes, totalt 70 personer med en medelålder på 66 år. Deltagarna fick dropp med antingen koksalt- eller sockerlösning, men visste inte själva vilket slags dropp de fick vid varje tillfälle. Därefter testades olika minnesfunktioner. I den första delen av studien fann man att personer med typ 2-diabetes hade sämre arbetsminne är personer utan diabetes.

För att studera vad som hände i hjärnan fick en mindre grupp deltagare genomgå samma procedur, med antingen koksalt- eller sockerlösning, men nu utfördes minnestestet i en magnetkamera som registrerade hjärnaktiviteten. Man upptäckte då att personer med typ 2-diabetes inte kunde aktivera centrum för arbetsminnet lika bra som personer utan diabetes.

Studiedeltagarna fick bland annat utföra en problemlösning som gick ut på att minnas ett antal siffror och därefter svara på frågor som ”Vad var föregående siffra?”, ”Vad var tredje siffran från slutet?”. Deltagarna som inte hade diabetes kunde öka aktivitetsnivån i hjärnan i takt med att frågorna blev svårare, medan personer med diabetes inte kunde öka hjärnaktiviteten i samma utsträckning.

– Vi hoppas att studien ska göra vårdpersonal mer uppmärksam på om personer med typ 2-diabetes visar tecken på nedsatt minne. Iså fall bör man hjälpa dem med bra hjälpmedel som stöd för minnet, säger Olov Rolandsson.

Läs mer om studien:

Acute hyperglycaemia leads to altered frontal lobe brain activity and reduced working memory in type 2 diabetes

Forskargruppen består av Anna Backeström, Olov Rolandsson, Sture Eriksson, Lars Nyberg, Tommy Olsson från Umeå universitet och Henrik Zetterberg och Kaj Blennow från Göteborgs universitet.

Mer information
Olov Rolandsson
Distriktsläkare och professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, allmänmedicin
Umeå universitet
090-785 35 71
olov.rolandsson@umu.se

Presskontakt
Cecilia Stenström
Kommunikationsstaben
072-453 03 59
cecilia.stenstrom@regionvasterbotten.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige