Gå direkt till innehåll
Genom att invånare kan checka in med sin mobil kan köer och fysiska kontakter minskas vid besök till vården. Foto: Jan Alfredsson/Region Västerbotten.
Genom att invånare kan checka in med sin mobil kan köer och fysiska kontakter minskas vid besök till vården. Foto: Jan Alfredsson/Region Västerbotten.

Pressmeddelande -

Incheckning med mobil lanseras

Med hjälp av sin mobil erbjuds nu besökare att checka in till sina bokade vårdbesök digitalt. Den digitala incheckningen minskar köer, fysiska kontakter och är ett steg i att bromsa spridningen av covid-19.

Från tisdagen den 5 maj kommer patienter som har ett bokat besök till en hälsocentral eller mottagning på sjukhus att få ett sms till sin mobiltelefon med länk till incheckning inför besöket.

Med hjälp av personnummer och BankID går det att checka in till sitt besök direkt i mobilen istället för att gå till en reception. Möjligheten att anmäla sig och betala på plats finns fortfarande kvar.

Införandet av mobil incheckning är en del av regionens digitaliseringsstrategi och ett viktigt mål med införandet är att minska de fysiska kontakterna och bromsa spridningen av covid-19.

Självincheckningen via mobiltelefon är tillgänglig för de flesta patienter som har ett bokat besök. Incheckningen kan göras tidigast 30 minuter innan besöket.

-Det här är en tjänst med tydlig nytta, särskilt nu med covid-19. Utifrån siffror från andra regioner som infört mobil incheckning hoppas vi att mellan 50 och 60 procent av våra patienter kommer att använda tjänsten, säger Håkan Pettersson, verksamhetsarkitekt på e-hälsa vid Region Västerbotten.

Avlastar även vården
De patienter som inte får sms, exempelvis då de inte lämnat sitt mobilnummer till vården, ges möjlighet att skanna en QR-kod som finns tillgänglig via rollups och affischer på sjukhusen och hälsocentralerna. Det går också att skriva in adressen till självincheckningen på sin mobiltelefon, incheck.regionvasterbotten.se

Genom att minska trycket på receptionerna ges tillfällighet att kunna hjälpa andra delar inom regionen.

- Den mobila incheckningen innebär en ökad möjlighet för oss på servicecenter att erbjuda fler administrativa tjänster kopplade till vårdflödet. Vårt mål är att avlasta vården så mycket vi kan, säger Ida Lestander, verksamhetschef för servicecenter i Region Västerbotten.

Nya rutiner
Den nya incheckningen påverkar vissa delar kring ett vårdbesök. Patienten får sin faktura hemskickad och om hen behöver en blankett för reseersättning delas den ut i samband med själva vårdbesöket.

- Fokus i början är att bromsa smittspridning och tidsbesparingen kommer initialt inte vara det viktigaste. Vi kommer arbeta vidare med att förädla både tjänsten och de rutiner som påverkas, säger Håkan Pettersson.

Region Västerbotten har lanserat ett antal digitala lösningar den senaste tiden. Invånare kan exempelvis träffa vårdpersonal via videobesök genom appen Mottagning Region Västerbotten och göra självskattningstest om covid-19 på 1177.se.


Mer information
Ida Lestander
Verksamhetschef, servicecenter
090-785 7240
ida.c.lestander@regionvasterbotten.se

Håkan Pettersson
Verksamhetsarkitekt, E-hälsa
070- 329 73 21
hakan.pettersson@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 72 26

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige