Gå direkt till innehåll
Inhämtar amerikanska erfarenheter för tillväxt i norra Sverige

Pressmeddelande -

Inhämtar amerikanska erfarenheter för tillväxt i norra Sverige

Region Västerbotten besöker tillsammans med företrädare från kommunala utbildningssektorn i Skellefteå, Piteå och Umeå kommun Reno i Nevada för att dra nytta av regionens lärdomar kring större industrietableringar. 13 personer deltar på resan, där fokus ligger på etableringsförfarande och utbildningsfrågor.

Program och deltagarlistan för studieresan finns bifogat.

Aktörer från länet med utbildnings- och kompetensförsörjningsuppdrag besöker Nevada under vecka 13 för att rusta kommunerna och regionen i sitt tillväxtarbete.

- I Reno startade etableringen av Giga Factory 2014, en fabrik som idag har ca 7 000 anställda, säger Joel Hedlund, projektledare vid Region Västerbotten. Vi ser stora likheter med den kommande Northvoltetableringen i Skellefteå.Kompetensförsörjningsutmaningen är mycket stor i regionen idag och etableringen kommer ytterligare spä på detta och vi väntar oss en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det gäller alla branscher i regionen, såväl privat som offentlig sektor.

- Fler arbetstillfällen innebär möjligheter och utmaningar, säger Stina Johansson, projektledare vid Region Västerbotten. Vi vill dra lärdom av en region som har gått igenom utmaningen med en stor etablering och där behov av att snabbt utbilda stora volymer, med liten eller ingen tidigare erfarenhet, funnits.

Studieresan arrangeras av projektet Integration för regional kompetensförsörjning i Västerbotten (IP)vid Region Västerbotten. Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret, vilket bland annat innefattar det strategiska ansvaret för kompetensförsörjning. Regionen genomför även ett analysprojekt tillsammans med Skellefteå Kommun, Arbetsförmedlingen och Northvolt, i vilket man bland annat analyserar vilka utbildningar som krävs för att lösa regionens kompetensbehov.

Målet med studieresan är att inhämta kunskap med koppling till större etableringar och förstärka arbetet mellan utbildningsanordnare i regionen.

13 personer deltar på studieresan. Delegaterna kommer från utbildningssystemet i Skellefteå, Umeå och Piteå samt Region Västerbotten. Frågan om medverkan har även ställts till motsvarande funktioner hos övriga kommuner i Skellefteåregionen dvs. Malå, Sorsele, Arvidsjaur och Norsjö.

Delegationen befinner sig i Nevada från den 25 till den 29 mars och kommer bland annat att träffa motsvarigheter till handelskammare, vuxenutbildningsanordnare och regional utvecklingsmyndighet.

Nevadas erfarenheter inspirerar

Reno, Nevada, har genomgått en transformation som liknar den som regionen står inför. Innan etableringen hade Nevada en relativt hög arbetslöshet med låg kompetensnivå. Tack vare ett stort engagemang från både offentliga och privata aktörer har specifika utbildningar snabbt vuxit fram som säkrat upp kompetensförsörjningen. I Nevada har man även dragit stor lärdom om vilka samhällskonsekvenser en stor fabriksetablering innebär. Bland annat har man kartlagt demografiska effekter och konsekvenser för välfärdssystemet, något som delegationen från Västerbotten särskilt intresserar sig för.

-Vi vill vara förberedda, säger Joel Hedlund. En av de frågor vi särskilt intresserar oss för är hur de jobbat med utrikes födda som står långt från arbetsmarknaden. Vi tror att rätt arbetsmarknads- och utbildningsinsatser kan fler möjlighet till jobb i den växande industrin och andra branscher.

Fakta Integration för regional kompetensförsörjning i Västerbotten (IP)

Projektet har nationell finansiering av Tillväxtverket och delfinansieras även av regionala utvecklingsmedel (1:1-medel) från Region Västerbotten.

Projektet ska vid projektslut ha bidragit till en långsiktigt hållbar modell för integration i regional kompetensförsörjning, som innebär förbättrade förutsättningar för utrikesfödda och nyanlända att etablera sig på̊ arbetsmarknaden och för företag att skapa tillväxt i Västerbotten.

För mer information

Stina Johansson

070-365 45 70, stina.johansson@regionvasterbotten.se

Joel Hedlund

070-69 76 846, joel.hedlund@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Strateg externa relationer Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige