Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inlandskommunerna på regionala utvecklingsnämndens dagordning


Stärkt regional närvaro och säkerställande av hela länets tillgång till 5G var frågor som behandlades under dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden. Det togs även beslut att bevilja projektmedel till Västerbottens Museum för utvecklandet av museets digitala representation, både fysiskt och på nätet.

Under dagens sammanträde i regionala utvecklingsnämnden behandlades det uppdrag som nämnden fått av regionfullmäktige i Nämndplan 2022. Uppdraget är att utreda möjliggörandet av en ökad lokalisering av tjänster till länets inlandskommuner i syfte att stärka den regionala närvaron. Detta kommer regionala utvecklingsnämnden att göra under 2022.

– Det viktigaste för utvecklingen av en plats är de människor som bor där. Därför kommer det även efter pandemin att vara viktigt att utveckla verktyg och arbetssätt som möjliggör arbete och samverkan på distans, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Utveckling av 5G
Ytterligare ett uppdrag från regionfullmäktige som getts till både regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen är att påskynda och säkerställa att hela Västerbotten får tillgång till 5G. Detta genom att påverkansarbete bedrivs på både nationell och europeisk nivå. För att kunna nyttja de möjligheter som 5G medför, behöver insatser som innefattar kompetensutveckling, pilot- och utvecklingsprojekt samt etablerande av testmiljöer genomföras, både inom regionala näringslivet och offentlig sektor.

Projektbeslut: Friluftsmuseum för fler
Regionala utvecklingsnämnden beslutade att bevilja Västerbottens Museum AB 655 000 kr
Västerbottens museum ska etablera en fysisk och digital mötesplats där slöjdare och hantverkare kan träffas, utöva sitt hantverk och sprida sina kunskaper och alster till en bredare publik. Projektet tar även fram ett koncept för att få en fördjupad upplevelse av friluftsmuseimiljön med hjälp av smartphone eller motsvarande. Målet är att ge kunskap om livet och vardagen i de kulturhistoriska husen och byggnaderna.

För mer information

Katrine Andersson
Verksamhetsutvecklare, Region Västerbotten
073-094 35 20, katrine.k.andersson@regionvasterbotten.se 

Katarina Molin 
Chef Företag- och projektfinansiering, Region Västerbotten
070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se


Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.seÄmnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige