Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Internationell forskningselit på plats i Umeå vid EU Falls Festival

EU Falls Festival hålls mellan 1-2 oktober 2019 - för första gången i Sverige och i Umeå. Det sker på FNs internationella dag för äldre och under Sveriges kampanjvecka för att uppmärksamma hur fall och fallskador kan förebyggas. Under denna tvådagarskonferens samlas världens ledande forskare för att sprida den senaste kunskapen om det gemensamma folkhälsoproblemet.

- Syftet med EU Falls Festival 2019 är att minska gapet mellan teori och praktik. Det forskningen visar och det som utförs i praktiken går tyvärr inte alltid i takt med varandra vilket både blir kostsamt och skapar ett onödigt lidande, säger Åsa Bygdeson, Coordinator EUFF 2019, Region Västerbotten.

Fallskador är ett stort kostsamt samhällsproblem och det är av stor vikt att detta uppmärksammas. Totalt 20 länder är representerade under konferensen som i oktober firar sitt 5 års jubileum i Umeå.

På konferensen kommer den senaste kunskapen spridas mellan deltagande länders forskare, beslutsfattare, politiker och yrkesverksamma. Forskare från olika länder presenterar nya resultat från utvärdering av åtgärder, exempelvis nya träningsmetoder och nya golvmaterial. Från Sverige har vi bland annat med Socialstyrelsen som berättar om sitt pågående arbete. Livsmedelsverket som berättar om kostens betydelse när vi åldras och hur det påverkar hälsotillståndet. Från Skellefteå och Umeå sprids goda exempel från praktik och pågående forskning.

- Eftersom vi har ett spännande pågående arbete och bra forskning i Sverige blir det särskilt roligt att det lyfts i ett världssammanhang, säger Åsa Bygdeson.

Fall är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig. Var tredje kvinna och var fjärde man drabbas av en fallfraktur. Hela 9 av 10 personer över 80 år som blir inlagda på sjukhus på grund av en skada har ramlat. Varje år läggs nästan 70 000 personer in på sjukhus på grund av att de har ramlat, de flesta är äldre, och i Sverige dör 1600 äldre vuxna varje år av samma orsak (jämför med 250 döda pga skada i trafik).

- Om inget förebyggande arbete sätts in kan vi inom kort räkna med att fall, och dess konsekvenser, kommer att inträffa för ännu fler eftersom andelen äldre personer ökar i Sverige liksom i världen. I Sverige var det en babyboom under 1940-talet. År 2020 börjar 40-talisterna fylla 80 år och då börjar antalet i den äldsta åldersgruppen att öka. Idag är drygt en halv miljon 80 år eller äldre i Sverige, i mitten av 2040-talet beräknas över en miljon vara över 80 år, säger Lillemor Lundin Olsson, Senior professor, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet.

För mer information:

Åsa Bygdeson
Coordinator EUFF 2019, Region Västerbotten
070-667 57 09 
asa.bygdeson@regionvasterbotten.se

Lillemor Lundin Olsson
Senior professor, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet
070-273 39 11

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige