Gå direkt till innehåll
Invasiva grupp A-streptokocker ökar även i Västerbotten

Pressmeddelande -

Invasiva grupp A-streptokocker ökar även i Västerbotten

Infektioner som orsakats av invasiva grupp A-streptokocker ökar i Västerbottens län såväl som i resten av Sverige och Europa. Ökningen kan bero på en lägre immunitet hos befolkningen efter pandemin.

Infektioner med grupp A-streptokocker är vanliga, men i sällsynta fall kan det leda till så kallade invasiva sjukdomstillstånd såsom sepsis. I de allvarliga fallen kan sjukdomsförloppet vara hastigt, och det är viktigt att man får vård snabbt.

Under förmiddagen publicerade Folkhälsomyndigheten statistik som visar att antalet rapporterade fall med invasiva grupp A-streptokocker ökar i hela Sverige. Under 2023 konstaterades cirka 1 300 fall i landet.

– Vi ser även en ökning i Västerbotten. Under förra året konstaterades 32 fall, vilket är det högsta antalet sedan sjukdomen blev anmälningspliktig 2004, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Under pandemiåren 2020–2022 var förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker låg i hela landet. Det kan vara en bidragande orsak till att fler smittas nu.

– Varför de invasiva fallen ökar just nu är inte helt klart, men det kan bero på en lägre immunitet i befolkningen efter pandemin när färre smittades och fick immunitet, säger Maria Marklund.

Handhygien viktigt

Streptokocker sprids vid nära kontakter. De allra flesta som smittats med grupp A-streptokocker får milda symtom som feber eller halsont. Det kan även leda till ytliga hudinfektioner och halsfluss. Äldre barn och ungdomar är ofta vara bärare av bakterien utan att ha några symtom.

– De flesta som smittas med streptokocker får bara en mild infektion. För att minska risken att smittas är det viktigt med god handhygien. Tvätta händerna regelbundet och noga. Att inte träffa sjuka personer och att hosta och nysa i armvecket är också viktigt eftersom streptokocker sprids via nära kontakter, säger Maria Marklund.

Sök vård vid misstanke

Om man misstänker att man har en infektion med streptokocker, såsom halsfluss, är det viktigt att ta kontakt med vården.

– Då kan vårdpersonalen bedöma om man behöver behandla med antibiotika för att bota infektionen, säger Maria Marklund.

Fakta: antal fall av invasiva grupp A-streptokocker i Västerbottens län

2018: 19
2019: 20
2020: 13
2021: 5
2022: 10
2023: 32

Källa: Folkhälsomyndigheten

Mer information
Maria Marklund
Smittskyddsläkare
Region Västerbotten
090-785 14 00

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige