Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

IT-störningar på Heimdalls hälsocentral i Skellefteå

Heimdalls hälsocentral saknar sedan i morse tillgång till nätverk till följd av IT-störningar hos leverantören Skellefteå Kraft. Personalen på Heimdall arbetar efter manuella rutiner och det kan därför bli längre väntetider och svårare att nå fram på telefon till hälsocentralen.

– Vi vet inte hur länge avbrottet pågår men vi gör vårt bästa för att ta emot våra patienter och inbokade besök, säger avdelningschef Monica Steinwall.

För mer information om störningarna och felavhjälpning, hänvisas till leverantören Skellefteå Kraft.

Fakta

Om du eller någon närstående blir sjuk eller får en skada, gör så här:

  • Besök webbplatsen 1177.se. Där får du kvalitetssäkrade råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär och när du ska söka vård.
  • Kontakta din hälsocentral genom att ringa eller logga in på 1177.se.
  • Chatta med en sjuksköterska via regionens tjänst 1177 direkt. Du får hjälp att bedöma dina symtom, råd om vilken vård du behöver och vägledning vidare i vården om det behövs. Chatten är öppen dagtid på vardagar och helger, men du kan påbörja ditt ärende när som helst under dygnet. Du når tjänsten via 1177.se eller genom att ladda ner appen 1177 direkt där appar finns.
  • Ring telefonnummer 1177. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Öppet dygnet runt.
  • Om du har akuta besvär ska du vända dig till din närmaste hälsocentral på dagtid. Även hälsocentralerna erbjuder akuttider. Om dina besvär kan vänta, vänd dig till din hälsocentral nästa vardag.
  • Om det är akut och du råkat ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom, vänd dig till akutmottagningen.

Har du besvär som inte kan vänta ska du aldrig tveka att ta kontakt med vården. Om det är fara för livet, ring 112.

Presskontakt

Thomas Jonsson
Kommunikatör i beredskap
Region Västerbotten
070-612 18 48

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige