Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jack Lysholm ny chef för FoUU-staben

Jack Lysholm är ny chef för FoUU-staben vid Västerbottens läns landsting. - Jag ser väldigt mycket fram mot de utmaningar och det ansvar som jobbet som FoUU-chef innebär, säger Jack Lysholm. Dels har jag förstås ett stort intresse för forsknings- och utvecklings- och utbildningsfrågor och dels har jag på sistone kommit att jobba med folkhälsa ur perspektivet fysiskt aktivitet och hälsa genom mitt engagemang i Yrkesföreningen för Fysisk Aktivitet och med att införa Fysisk Aktivitet på Recept i Norrbotten. FoUU- enheten är ju även en viktig resurs i Västerbottens läns landstings arbete mot att ha världens friskaste befolkning 2020! - FoUU-frågorna är centrala för den norrländska universitetssjukvårdens konkurrenskraft, och befinner sig dessutom i gränssnittet mellan universitet och landsting, fortsätter Jack Lysholm. Att balansera mellan den högspecialiserade vårdens krav på nya landvinningar och bassjukvårdens behov av utveckling och ”vardagskvalitet” blir en av utmaningarna. En viktig faktor för den kliniska forskningen är att våra informationssystem stödjer processen. Det gör de ofta inte idag, och forskningen betraktas lätt som ett särintresse. Jack Lysholm kommer från Luleå och är adjungerad professor i ortopedi vid Norrlands universitetssjukhus. Han kommer senast från Winternet som är en forskningsenhet finansierad av kommunerna i Boden och Luleå samt av Norrbottens läns landsting. Lysholm har bedrivit egen forskning och handlett doktorander. Innan dess var han divisionschef inom sjukvården i Norrbottens läns landsting och involverad i tillkomsten av och överföringen till Sunderby sjukhus. Lysholm har också medverkat till uppbyggnaden av läkarutbildningen i Linköping. - Jag är väldigt glad att just Jack ville anta utmaningen att bli vår nye FoUU-chef, säger Sofie Edberg, landstingsdirektör. Hans breda erfarenheter och kompetens kommer att göra att vi ytterligare kan vässa oss inom alla tre områden - dvs forskning, utbildning och utveckling. Jag är också helt övetygad att vårt redan framgångsrika folkhälsoarbete får ytterligare stöd med Jack som chef - Att säga annat än att det finns goda förutsättningar för forskning och utveckling inom Västerbottens läns landsting vore fel, avslutar Jack Lysholm. Landstinget sätter av avsevärda pengar för detta och det finns infrastruktur, som t ex vårt relativt nyöppnade kliniska forskningscenter. Mitt jobb blir att bidra till att resurserna används så klokt som möjligt, och att det blir ännu bättre! FoUU-stabens uppgift är att utgöra ett strategiskt stöd till ledningen och verksamheterna inom forskning, utbildning och hälsoutveckling. För ytterligare information Jack Lysholm, chef FoUU-staben, Västerbottens läns landsting, tel 070-333 07 36. Sofie Edberg, landstingsdirektör Västerbottens läns landsting, tel 090-785 72 40, 070-349 72 40. Marita Broberg informationsfunktion Västerbottens läns landsting tel 090-785 70 96, 070-200 95 76

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige