Gå direkt till innehåll
Maria Marklund, smittskyddsläkare Region Västerbotten
Maria Marklund, smittskyddsläkare Region Västerbotten

Pressmeddelande -

Kikhosta ökar – viktigt att barn och gravida följer rekommendationerna för vaccination

Nationellt är smittspridningen av kikhosta stor och ligger på höga nivåer även jämfört med åren före pandemin. Kikhosta kan vara livshotande för små barn och det är därför viktigt att de vaccineras enligt rekommendation och att vara uppmärksam på symtom.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion. I år har vi i Sverige fler fall än de närmast föregående åren, med en kraftig uppgång sedan maj. Antalet fall i år är många även jämfört med åren innan pandemin. Före pandemin brukade våren vara en period med lägre smittspridning av kikhosta, följt av fler fall under sommaren och hösten, så antalet fall förväntas öka de kommande månaderna.

– Sista veckan har vi haft ett par fall av kikhosta i Västerbotten medan vi under 2022 och 2023 inte hade några fall alls. Kikhosta är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom och vi följer löpande utvecklingen. Det är viktigt att både vården och medborgarna är uppmärksamma på symtomen, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare.

Kikhosta börjar ofta som en vanlig förkylning men utvecklas till kraftiga hostattacker som kan pågå i flera veckor. Vuxna som inte vet att de har kikhosta kan smitta små barn. Var därför uppmärksam på symtom som kan vara kikhosta och undvik då nära kontakt med små barn. Barn och vuxna som insjuknar trots vaccination får oftast en lindrigare infektion.

Viktigt att vaccinera sig

Det är viktigt att barn vaccineras enligt barnvaccinationsprogrammet eftersom skyddseffekten successivt byggs upp. Region Västerbotten rekommenderar vaccination mot kikhosta för barn och till gravida efter graviditetsvecka 16. Vaccination skyddar barnen och minskar risken för allvarliga komplikationer. Spädbarn löper störst risk för allvarlig sjukdom i kikhosta och de flesta barn som insjuknar och är yngre än tre månader behöver sjukhusvård.

– Vaccination mot kikhosta är avgörande för att skydda våra yngsta och mest sårbara patienter, säger Deborah Frithiof, överläkare i barnmedicin. Undvik också att låta barn under sex månader träffa personer med snuva och hosta.

Läs mer
https://www.1177.se/Vasterbott...

Mer information
Maria Marklund
Smittskyddsläkare
Region Västerbotten
090-785 14 00
070-291 66 12

Presskontakt

Britta Näsman Fjellborg
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-653 65 56

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige