Gå direkt till innehåll
Foto Region Västerbotten
Foto Region Västerbotten

Pressmeddelande -

Kollektivtrafik på regionala utvecklingsnämndens dagordning

22,6 miljoner i tilläggsbudget till Norrtåg och en antagen kollektivtrafikplan för åren 2023–2025. Det blev resultatet när regionala utvecklingsnämnden sammanträdde idag.

– Vi ser fram emot den kommande planperioden och det arbete som nu sker med att åter välkomna resenärerna till kollektivtrafiken, och att utveckla den för att fler ska resa hållbart, säger Karolina Filipsson, strateg Kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten.


Utökad trafik mellan Storuman och Tärnaby
Region Västerbottens Kollektivtrafikplan för åren 2023 – 2025 antogs under dagens möte. Planen innehåller förutom beställning av trafik för 2023 även Region Västerbottens mål och prioriteringar för kollektivtrafiken under planperioden. Trafikbeställningen omfattar en trafikutökning mellan Storuman och Tärnaby som ska möjliggöra förbättrade möjligheter för resor från Lycksele lasarett på eftermiddagen och även för att arbetspendling och skolresor ska vara möjliga från Storuman och till Tärnaby.


Mer pengar till Norrtåg som en konsekvens av pandemins effekter
Regionala utvecklingsnämnden behandlade den tilläggsbudget som Norrtågs styrelse fattade beslut om 2022-03-17. Tilläggsbudgeten som för Västerbottens del omfattar 22,6 Mkr är en konsekvens av pandemins effekter för tågtrafiken. Region Västerbotten liksom övriga ägare av Norrtåg AB ser att tågtrafiken är viktig för norra Sveriges utveckling. Norrtåg AB kommer nu att arbeta aktivt för att få tidigare resenärer att åter kliva på tåget och samtidigt att attrahera nya resenärer. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar även till förvaltningen att utreda vilka effekter trafikering med dieseltåg Umeå – Lycksele innebär för marknadsutveckling, utbud och ekonomi för buss- och tågtrafiken Umeå – Vännäs – Vindeln – Lycksele.


För mer information

Karolina Filipsson
Strateg Kollektivtrafik, Region Västerbotten
070-300 86 23
karolina.filipsson@regonvasterbotten.se

Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37 
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige