Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konsekvenserna blir stora för patienterna om Vårdförbundets varsel om strejk träder i kraft

Konsekvenserna blir stora för patienterna om Vårdförbundets varsel om strejk träder i kraft måndag den 21 april klockan 12.00. Varslet som påverkar den planerade verksamheten vid samtliga tre sjukhus i länet innebär bl a att planerade operationer och röntgenundersökningar ställs in. Landstinget har under den senaste veckan arbetat intensivt med att säkerställa att den akuta och i övrigt mest prioriterade verksamheten ur patientsäkerhetssynpunkt ska kunna bedrivas patientsäkert. - Trots den överenskommelse som är gjort med Vårdförbundet om undantag från ursprungsvarslet med stärkt bemanning inom vissa områden kommer vi dagligen att tvingas söka dispenser för enskilda patientärenden och i vissa fall beordra skyddsarbete för att garantera patientsäkerheten, säger Margit Håkansson, chef diagnostik och medicinsk service. Alla patienter som är berörda av varslet som är tänkt att träda i kraft på måndag kommer att få information från klinikerna om deras tid för undersökning eller operation är inställd. Information finns också på landstingets webbplats, www.vll.se. Under onsdagen har landstinget fått besked om ytterligare ett varsel som är tänkt träda i kraft 5 maj och som påverkar primärvården mycket kraftfullt. - Vi har precis tagit emot varslet och ska analysera konsekvenserna enligt våra rutiner. Men med en snabb genomläsning kan jag konstatera att om detta varsel skulle träda i kraft skulle det starkt begränsa medborgarnas möjlighet att få kontakt med sin vårdcentral och därmed också en första bedömning av potentiellt allvarliga tillstånd. Som alltid slår det hårdast mot svaga grupper som barn, psykiskt utsatta samt äldre multisjuka, säger Leif Persson bitr chef närsjukvården. Margit Håkansson, chef diagnostik och medicinsk service (bl a röntgen, lab och blodcentraler), telefon, 090-785 74 48, 070-355 28 22 Ann-Christin Sundberg, chef specialiserad sjukhusvård, 070-514 45 32, 090785 70 85 (bl a operation) Leif Persson, biträdande chef närsjukvården, 090-785 70 71, 070-543 46 33 Sven-Anders Strand, lönestrateg, personalstaben, 090-785 72 20 Jan-Gunnar Sjödin, chefläkare, 090-785 74 85, 070-348 24 82

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige