Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kortare öppettider på primärvårdsjouren ska trygga bemanningen på hälsocentralerna

Från och med måndag 11 maj kommer primärvårdsjouren i Umeå att stänga kl. 21.00 på kvällarna. Anledningen är att hälsocentralerna i Umeå behöver säkerställa bemanningen dagtid för att kunna ta emot sina patienter under den pågående pandemin.

Under corona-pandemin ökar trycket på primärvården samtidigt som det finns risk att sjukfrånvaron bland medarbetarna ökar. Primärvårdsjouren i Umeå bemannas av personal från hälsocentralerna i Umeå-området.

Den som arbetat ett pass vid primärvårdsjouren fram till ordinarie stängningstid kl. 23.00 på vardagar och 23.30 på helger, får inte arbeta på morgonen dagen efter på sin ordinarie arbetsplats enligt gällande arbetsmiljölagstiftning.

– Vi gör den här förändringen för att säkerställa att hälsocentralerna har personal som kan arbeta på dagarna för att kunna ta emot och behandla sina listade patienter, säger Karl-Gustav Forsberg, verksamhetschef Primärvårdsjouren och Ålidhems hälsocentral.

Tillgänglighet vid akut sjukdom

Den som blir akut sjuk på kvällar och helger, det vill säga utanför sin hälsocentrals ordinarie öppettider, ska ringa 1177. Då får man prata med en sjuksköterska som bedömer behovet av vård och hänvisar till lämplig mottagning.

Det är det medicinska behovet som styr var och när man får vård. Den som har vårdbehov som inte kan vänta till nästa dag kommer istället att hänvisas till akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus efter kl. 21.00. Den som blir sjuk kan också söka information om sina symtom och få råd på 1177.se.

De nya öppettiderna, kl. 17-21 på vardagar och 8-21 på helger, kommer som minst att gälla till och med augusti.

– Hur länge den här förändringen gäller beror på situationen och smittspridningen utvecklas i länet, säger Karl-Gustav Forsberg.

Mer information
Karl-Gustav Forsberg
Verksamhetschef Primärvårdsjour och Ålidhems hälsocentral
Region Västerbotten
070-3273509

Presskontakt
Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige