Gå direkt till innehåll
​Kulturdoulor skapar trygghet och bygger broar

Pressmeddelande -

​Kulturdoulor skapar trygghet och bygger broar

I flera år har kulturdoulorna i länet varit en trygghet och ett stöd för kvinnor som inte talar svenska före, under och efter en förlossning. Fartuun Mohamed brinner för att hjälpa kvinnor och har varit kulturdoula i Lycksele ända sedan projektets början hösten 2015.

En kulturdoula är en kvinna som har egen erfarenhet av förlossning och är tränad i att ge stöd och information under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. Hon är etablerad i Sverige och har samma språk, ursprung, kultur och tradition som patienten. Eftersom hon tolkar språk och signaler utifrån ett kulturellt perspektiv ökar förutsättningarna för en bra dialog under förlossningen.

När Eva Karlsson som är barnmorska på Lycksele lasarett skulle rekrytera kulturdoulor till Lyckseleområdet kom hon att tänka på Fartuun Mohamed. Eva var Fartuuns barnmorska och var med när hon födde två av sina barn. Tack vare att de båda talade swahili fick de bra kontakt och kunde lära känna varandra.

Fartuun uppfyller alla krav och när Eva frågade om hon ville börja arbeta som kulturdoula tackade hon ja utan att tveka.

– Jag fick börja med att gå en sex veckors kurs i Umeå med träff en gång i veckan. Jag fick bland annat lära mig om tystnadsplikt, preventivmedel, omskärelse och dess konsekvenser, sjukdomar i samband med graviditet och ord som är vanliga vid förlossning, berättar Fartuun Mohamed.

Vill bli barnmorska

När Fartuun inte arbetar som kulturdoula är hon undersköterska inom hemtjänsten, något hon valde att utbilda sig till efter att hon blev kulturdoula.

– Det bästa med att vara kulturdoula är att jag har lärt mig jättemycket. Jag kommer ihåg första gången jag fick vara med i ett operationsrum, det var en bra erfarenhet. Jag vill vidareutbilda mig till sjuksköterska och så småningom till barnmorska för då kan jag hjälpa ännu fler kvinnor. Att hjälpa andra känns viktigt för mig, säger Fartuun Mohamed.

Kulturdoulan ger inte bara stöd och information till kvinnan utan tar även hand om hennes närmaste.

– Det gäller att kunna skapa ett förtroende i familjen så att de respekterar mig och lyssnar på det jag säger. Det brukar fungera bra, berättar Fartuun Mohamed.

– Vissa kvinnor som kommer till förlossningen och ska föda är ensamma, då är kulturdoulan någon de kan prata med och få extra bra stöd av, säger Eva Karlsson.

Ny ansvarig i Lycksele

Eva som varit ansvarig för kulturdoulorna i Lycksele har nyligen lämnat över ansvaret till sin kollega Veronica Bjuhr som också hon är barnmorska.

– Kulturdoulorna är det bästa som har hänt förlossningsvården! När kvinnan kan slappna av och känna sig trygg under en förlossning så uppstår mindre komplikationer och det blir en trevligare upplevelse för alla inblandade. Det känns roligt att arbeta vidare med detta, säger Veronica Bjuhr.

Eva Karlsson (tv) och Veronica Bjuhr (th).

Utvärdering gav goda resultat

För att utvärdera projektet fick personal som jobbat med kulturdoula, kulturdoulor som haft uppdrag och kvinnor som fått hjälp svara på en enkät under hösten 2018.

Bland annat frågade man hur samarbetet mellan vårdpersonal och kulturdoula fungerat, om kulturdoulan har mött några svårigheter och hur kvinnan som fått hjälp upplevde att det fungerade.

Samtliga svar är positiva vilket Maria Trotsman, barnmorska vid kvinnokliniken i Umeå och projektledare för Kulturdoula Västerbotten, tycker är glädjande.

– Jag hoppas att kulturdoulorna blir en permanent del av verksamheten. Jag anser att det är något vi som offentlig sektor ska erbjuda, alla har rätt till en god och jämlik hälso- och sjukvård oavsett bakgrund, säger Maria Trotsman.

Bygger broar

Förutom att vara ett stöd under graviditet och förlossning hjälper kulturdoulorna många kvinnor att komma in i det svenska samhället, exempelvis genom att följa med till öppna förskolan.

– Kulturdoulan gör ett viktigt integrationsarbete när hon bygger broar mellan kulturer och skapar en djupare förståelse för varandra, säger Eva Karlsson.

Vid projektets början var det tolv utbildade kulturdoulor som tillsammans talade nio språk, nu fyra år senare finns det 26 kulturdoulor som tillsammans talar 42 språk. Språken som dominerar är arabiska, dari/persiska, somali, tigrinja och sorani/badinani/kurmanji.

Projektet startade i Umeå och Lycksele och har nu spridit sig till fler orter. Kulturdoulor erbjuds i Skellefteå, Umeå, Vilhelmina, Sorsele, Storuman och Lycksele både inom öppen och sluten vård. Under 2018 hade kulturdoulorna 194 uppdrag.

– Jag mötte en gång en kvinna i förlossningsvärkar som var nyanländ. Vi kunde inte kommunicera. Jag kallade in en kulturdoula för att få hjälp. Det var fantastiskt att se hur den här kvinnan öppnade sig och ändrade sinnesstämning så fort kulturdoulan kom, och hon kunde göra sig förstådd och förstå. Kulturdouolornas arbete gör verkligen nytta, avslutar Maria Trotsman.

Mer information

Maria Trotsman
Barnmorska
Kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten
072-242 36 06

Veronica Bjuhr
Barnmorska
Kvinnokliniken, Lycksele lasarett, Region Västerbotten
0950-396 11

Eva Karlsson
Barnmorska
Kvinnokliniken, Lycksele lasarett, Region Västerbotten
070-685 37 72

Presskontakt

Linn Johansson
Kommunikatör
Kommunikationsstaben, Region Västerbotten
072-214 43 47

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige