Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kunskapsnätverk i norr för samers hälsa

Idag beslutade regeringen att ge medel till landstingen och regionerna i norr för att etablera ett kunskapsnätverk för samers hälsa.

Det finns behov av att utveckla vården och att det krävs kompetenshöjande åtgärder om samisk kulturförståelse och samers hälsosituation bland hälso- och sjukvårdspersonalen. Det finns även ett behov av långtidsstudier av samers hälsa och sjukdomar för att kunna följa förändringar över tid.

Tillsammans med Sametinget, Svenska samernas riksförbund (SSR), Landsförbundet svenska samer (LSS), riksorganisationen Samerna, SameÄtnam och SámiNuorra skickade Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och Region Jämtland/Härjedalen i höstas in en ansökan till regeringen om medel till ett kunskapsnätverk för samers hälsa.

Idag meddelade regeringen att ansökan beviljas och att 3 miljoner kronor delas ut till projektet under 2017.

Målet med projektet är att inrätta ett gemensamt kunskapsnätverk för samers hälsa i Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting och Region Jämtland/Härjedalen. Projektet sträcker sig över en treårsperiod.

De medverkande parterna kommer att ta fram en samlad strategi för att öka kunskapen om samers hälsa och förbättra tillgången till kulturanpassade hälso- och sjukvårdstjänster på både regional och lokal nivå.

– Det är ett glädjande besked som vi har fått av regeringen idag. Det känns väldigt stimulerande att nu äntligen få möjlighet att påbörja uppbyggnaden av kunskapsnätverket för samers hälsa, säger Harriet Hedlund, ordförande samråd Västerbotten läns landsting.

Mer information

Harriet Hedlund (S)
Ordförande samråd, Västerbottens läns landsting
070-397 46 22

Agneta Granström (MP)
Regionråd, Region Norrbotten
070-305 52 58

Bengt Bergqvist (S)
Regionråd, Region Jämtland Härjedalen
070-363 38 76

Vänliga hälsningar
Linn Johansson
Kommunikationsstaben
090-785 72 32

Ämnen

Regioner


Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige