Gå direkt till innehåll
Läsk gör dig sur

Pressmeddelande -

Läsk gör dig sur

Nu startar landstingen i norra regionen satsningen ”Läsk gör dig sur” för att minska barn och ungdomars konsumtion av läsk och andra sura drycker som leder till frätskador på tänderna. Idag konsumerar vi svenskar uppåt 100 liter läsk per person om året, men många barn och unga får i sig betydligt mer än så.

Landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland startar tillsammans en satsning för att få barn och ungdomar att dricka mindre läsk och sura drycker.

– Problemen är gemensamma och det finns många vinster med att gör den här satsningen tillsammans, säger Maria Falck, folkhälsoplanerare på Västerbottens läns landsting.

Sedan början av 80-talet har läskdrickandet mer än fördubblats i Sverige. Idag dricker svensken i snitt 92 liter läsk om året.

– Vi ser en tydlig ökning av frätskador på tänderna bland barn och ungdomar som vi träffar, berättar Ulf Söderström, tandvårdsstrateg på Folktandvården i Västerbotten.

Vi dricker mindre mjölk
Konsumtionen av mjölk, som förr var den vanligaste drycken förutom vatten för barn och ungdomar, har halverats och bland annat ersatts av läsk som innehåller stora mängder socker och orsakar frätskador på tänderna. Frätskador gör att emaljen på tänderna kollapsar och det är betydligt svårare att åtgärda än de traditionella kariesangreppen.

Landstingen i norra regionen startar satsningen i alla Folktandvårdens väntrum i mitten av november.

– Vi ser fram emot att få diskutera med både ungdomar, barn och deras föräldrar om goda vanor för friska tänder, avslutar Ulf Söderström.

Kontaktpersoner:

För tandvården: Ulf Söderström, 070-389 42 40

För folkhälsoarbetet: Maria Falck 090-785 71 93

 

Hälsningar
Elin Sköld
Kommunikationsstaben

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige