Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: Fördröjd diagnos av blindtarmsinflammation

En yngre patient hade symtom som tolkades som körtelbuk. Det gjorde att diagnosen blindtarmsinflammation fördröjdes och patientens vårdtid förlängdes.

En yngre patient i länet sökte vård akut på grund av buksmärtor. Efter provtagning och undersökning med ultraljud bedömdes besvären bero på körtelbuk och patienten skickades hem med smärtstillande läkemedel.

Besvären tilltog, patienten hade feber och stigande infektionsprover. Efter ytterligare två akuta besök gjordes en ny röntgenundersökning som visade blindtarmsinflammation och varansamling. Patienten lades in på sjukhus och fick behandling med antibiotika intravenöst. Hen skrevs därefter ut med antibiotikabehandling i tablettform och uppföljande besök visade på tillfrisknande.

En knapp månad senare försämrades patienten igen. Blindtarmen opererades bort och varansamlingen dränerades. Diagnosen blindtarmsinflammation är vanlig, framför allt hos yngre personer och ska alltid misstänkas vid buksmärtor. Den fördröjda diagnosen ledde till förlängd vårdtid och anmäls till IVO för granskning enligt lex Maria.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information

Maria Thorén Örnberg
Chefläkare
Region Västerbotten
090-390 00, 070-593 83 53

_______________________________________________________________________

Presskontakt

Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige