Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: fördröjd handläggning av barn med hjärnblödning

Bristande kommunikation, medicinsk felbedömning och lång väntetid i telefonkö ledde till att behandling dröjde för barn med hjärnblödning.

En närstående ringer 112 efter att ett tre månader gammalt barn fallit nedför en trappa medan hen satt fastspänd i en bilbarnstol. Ambulans tillkallas och ambulanspersonalen gör bedömningen att avvakta med vidare åtgärder. Efteråt försämras barnet tydligt med kräkningar och transporteras med helikopter till akutmottagning. Där görs bedömningen att det rör sig om en lättare hjärnskakning, utan närmare undersökning med skiktröntgen, och barnet skickas hem igen med helikopter.

Efter några timmar försämras barnet ytterligare. Bristande kommunikation och lång väntetid i telefonkö till 1177 fördröjer åtgärd. Även transport med helikopter tillbaka till sjukhus fördröjs. Vid ny bedömning och utredning på sjukhus konstateras hjärnblödning och barnet opereras akut.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Nino Bracin
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 73 28, 070-380 49 99

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Molli Rosenström
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-393 11 29
molli.rosenstrom@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige