Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lex Maria: Infektion efter brusten blindtarm

En patient opererades på grund av misstänkt blindtarmsinflammation. Efter att patienten skrivits ut förvärrades infektionen, vilket sannolikt skulle ha kunnat mildras om alla rutiner hade följts.

En tidigare frisk, ung person sökte akut vård på grund av smärtor i magen. Man misstänkte att blindtarmen var inflammerad, och opererade därför samma dag. När blindtarmen skulle opereras bort visade det sig att den brustit och att det fanns var i bukhålan. Efter behandling med antibiotika kunde patienten skrivas ut. Under vårdtiden noterades inte att patienten hade lågt BMI och att hen var i ett tillstånd som kan försvåra läkningsprocessen.

Efter utskrivning kom infektionen tillbaka, och vid ett nytt akutbesök upptäcktes varansamlingar i bukhålan. Efter ytterligare operationer, antibiotika och näringstillförsel blev patienten frisk från infektionen.

Utredning har visat att det fanns rutiner som hade kunnat bidra till att mildra infektionen, men att de inte följts i alla avseenden. Det gjorde att patienten riskerade att få en ännu svårare infektion.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Maria Thorén Örnberg
Chefläkare
Region Västerbotten
090-390 00, 070-593 83 53

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87
petra.olgarsson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige