Gå direkt till innehåll
Magdalena Malm är Arctic Design Councils nya ordförande. Foto: Elin Strand Ruin
Magdalena Malm är Arctic Design Councils nya ordförande. Foto: Elin Strand Ruin

Pressmeddelande -

Magdalena Malm ny ordförande för Arctic Design Council

Magdalena Malm har utnämnts till ny ordförande för Arctic Design Council, det råd som ska vara ett strategiskt stöd för Arctic Design Center. Denna utnämning markerar en viktig milstolpe i det treåriga projektet som syftar till att främja arkitektur, design och konst i norra Sverige.

Arctic Design Center, som initierades år 2022 som ett samarbete mellan Region Västerbotten och Region Norrbotten, har som mål att stärka attraktionen och konkurrenskraften i regionen genom arkitektur, design och konst. Projektet finansieras med stöd från EU och drivs av Region Västerbotten, med Region Norrbotten, Skellefteå kommun och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, som partners.

Arctic Design Council ska fungera som en viktig länk till forskning och som en betydande aktör inom politiken för gestaltad livsmiljö i Sverige. Det är en plattform för att synliggöra och arbeta med frågor som är centrala för den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige. Dess målgrupper inkluderar offentlig sektor, näringsliv, akademi, medborgare och turister.

– Projektet handlar om hur arkitektur, design och konst kan bidra till ett mer hållbart och jämlikt samhälle där människor trivs att leva och verka. Norra Sverige är redan en förebild i grön omställning och social hållbarhet. Att vi leder den utvecklingen kan vara viktigt för att folk ska välja att flytta hit och stanna kvar, säger Jonas Lundström, chef för Näringsliv och samhällsbyggnad vid Region Västerbotten.

Arctic Design Center är baserat i Skellefteå, men dess aktiviteter kommer att äga rum i hela den norra regionen. Projektet finansieras delvis av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bakgrunden till projektet är ett riksdagsbeslut från 2018 som betonar vikten av gestaltad livsmiljö för ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. EU-initiativet New European Bauhaus, som lanserades hösten 2020, fokuserar också på estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen.

Magdalena Malm kommer att spela en viktig roll i att driva framåt Arctic Design Councils uppdrag och bidra till den nationella utvecklingen inom politiken för gestaltad livsmiljö. Dessutom kommer hon att samarbeta med andra medlemmar och ambassadörer för Arctic Design Center.

Om Magdalena Malm

Magdalena Malm är curator och arbetar med utvecklingsfrågor inom kultur och stadsutveckling. Hon arbetar ofta i team med kompetens inom gestaltad livsmiljö, som till exempel i rapporten Kulturens plats i framtidens Luleå och ett övergripande gestaltningsprogram för Viskanspark i Borås. Hon är också generalsekreterare för branschorganisationen Bildkonst Sverige.

Magdalena Malm var fram till 2019 direktör för Statens konstråd, och har arbetat på Kulturdepartementet, i projekt med Sveriges Riksarkitekt och med verksamhetsutveckling på ArkDes. Malm har curaterat en rad utställningar bland annat på Moderna Museet, Venedig Biennalen och Iaspis, samt varit redaktör för antologierna Curation Context, Imagining the Audience och Black Box Illuminated.

Kontakt:

Magdalena Malm

malm.magdalena@gmail.com

070-849 13 74

Jonas Lundström

jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

Jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

070-773 49 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige