Gå direkt till innehåll
Vid invigningen den 10 november deltog områdeschef Jennie Liling Ståhl, regionrådet LiseLotte Olsson och överläkare Anna Nordström.
Vid invigningen den 10 november deltog områdeschef Jennie Liling Ståhl, regionrådet LiseLotte Olsson och överläkare Anna Nordström.

Pressmeddelande -

ME-mottagning i Umeå öppnar

Nu har ME-mottagningen vid Norrlands universitetssjukhus öppnat, en interdisciplinär utredningsenhet för patienter både från Region Västerbotten och andra delar av landet.

– Vi är jätteglada att nu ha en mottagning som kan stödja primärvården i arbetet att utreda och omhänderta ME-patienter, säger Anna Nordström, överläkare i rehabiliteringsmedicin och en av de personer som ska arbeta vid mottagningen.

Beslutet att starta en ME-mottagning i Umeå togs av regionstyrelsen i våras och nu har mottagningen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå öppnat, en av tre i landet och den enda regiondrivna.

– Jag är glad att vi äntligen får en mottagning för den här patientgruppen som farit och far väldigt illa i sitt sökande efter vård, säger regionrådet LiseLotte Olsson (V), en av de drivande politikerna bakom beslutet.

– Vår mottagning är den enda norr om Stockholm och just geografisk närhet till vård är extra viktigt för patienter med ME-symtom, säger hon.

Gör en bedömning

ME-mottagningen, som är öppen två dagar i veckan, är placerad vid Geriatriskt centrum, till vilken den också organisatoriskt hör.

Just nu pågår rekrytering av det interdisciplinära teamet bestående av läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer och socionomer som ska dela sina tjänster vid ME-mottagningen med sin ordinarie arbetsplats.

– Symptomen för ME ser inte likadant ut för alla patienter och kan dessutom variera över tid och då behövs en interdisciplinär bedömning där olika specialiteter har på sig olika glasögon vid bedömning förklarar Anna Nordström.

Symptom kan behandlas

Remiss till ME-mottagningen kan antingen komma från primärvården inom Region Västerbotten eller från andra regioner, men det finns också en möjlighet för patienter att själva skicka in egenvårdsremisser.

– Det finns både svåra och lätta fall och vi som utredningsenhet kan bekräfta eller utesluta diagnosen, säger Anna Nordström.

– Om vi bekräftar diagnosen ger vi ett underlag till remitterande läkare om vad vi hittat och hur svårighetsgraden ser ut. Det går i dag inte att bota sjukdomen, men vi kan ge förslag på hur symtomen kan behandlas.

För patienterna i Västerbotten och övriga landet betyder den nya mottagningen mycket.

– Mottagningen kommer att byggas upp sakta för att hitta rätt nivå med de resurser den har, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef för närsjukvården i Umeå.

Ser på helheten

Ännu är de interdisciplinära utredningsteamen inte på plats och den första tiden är det rehabiliteringsläkare Anna Nordström som träffar patienterna.

– Inom kort ska alla patienter få träffa ett team, ibland lite olika sammansatt beroende på vilka symtom patienten har, säger hon. Teamet gör en helhetsöversyn, tittar på förutsättningar och förmågor och ser hur vi kan hjälpa till på bästa sätt.

Fakta: ME, myalgisk encefalomyelit, är en kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion kan vara påverkade. ME är en sjukdom som under många år varit både osynlig och också ifrågasatt inom sjukvården. Det bedöms finnas cirka 10 000 personer med ME i Sverige.

För mer information
LiseLotte Olsson, regionråd (V), 070-296 52 00

Presskontakt
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595

Molli Rosenström

Presskontakt Kommunikatör Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-393 11 29
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige