Gå direkt till innehåll
​MIK-dagen lyfter digitaliseringens betydelse för det demokratiska samhället

Pressmeddelande -

​MIK-dagen lyfter digitaliseringens betydelse för det demokratiska samhället

DataDetox, YouTubequiz och internetkunnighet. Det är några av punkterna som finns i programmet när Regionbibliotek Västerbotten, Film i Västerbotten och MediaCenter tillsammans arrangerar en dag om medie-och informationskunnighet. MIK-dagen äger rum onsdag den 20 februari på Folkets Hus i Umeå.

MIK-dagen 2019 är en konferens om medie- och informationskunnighet. MIK är definierad av UNESCO som en grundkompetens hos medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det handlar om att förhålla sig kritisk till sådant som påverkar vår världsbild, och att lära sig den ekologi som det medielandskap vi har idag representerar.

– Rörlig bild har blivit en stor del av ungas liv, därför är jag glad att vi under MIK-dagen tillsammans får lära oss mera om barn och ungas medievardag och diskutera dessa frågor med varandra, säger Johan Lundkvist, Filmkonsulent barn och unga, Film i Västerbotten.

Lyfter vikten av källkritik

Exempelvis har vi aldrig någonsin förut tagit del av så mycket nyheter i sociala medier som vi gör idag – men kan medborgare källkritiskt granska sanningshalten i ett YouTube-klipp? Förhoppningen är att fler ska lära sig ställa frågorna; “Varför får just jag se detta just nu, just här?”

– I skolan har också dessa frågor fått en stor plats. Till exempel i grundskolans reviderade kursplaner där stor vikt läggs på bland annat digital källkritik samt förståelse för digitaliseringens påverkan på både individ och samhälle, fortsätter Tomas Svedgård, IT-pedagog vid MediaCenter.

Deltagarna lär sig DataDetox

För deltagarna finns också möjligheten att genomgå en så kallad DataDetox. Det är åtta enkla steg som hjälper till att göra oss medvetande om vilka spår vi lämnar efter oss på webben.

Jenny Lindmark är biblioteksutvecklare på Regionbibliotek Västerbotten och framhåller biblioteken i samhället som en viktig arena:

– Bibliotekarier är experter på att hantera information i en mängd olika medier. Däremot har biblioteken nu också uppdraget att stärka medborgarna inom MIK. Särskilt de bibliotekarier som arbetar med barn och unga behöver extra kompetens, då den målgruppen rör sig i andra medielandskap än de vi vuxna finns i.

Dag: Onsdag den 20 februari

Tid: 10:00-16.00

Plats: Folkets Hus, PB-salen, Umeå

Föreläsare under dagen:

Björn Appelgren - Internetkunnighet för vuxna

Alida Johansson - Bli en BookTuber!

Fredrik Holmberg - MIK och demokrati

Sophia Josephson - Källkritik för unga

Tomas Svedgård - MIK-ekologin och de ungas medievanor

Rebecca Eriksson - Data Detox

Lars-Eric Larsson - Filmriket, digitalt verktyg för filmpedagogik

Dagen arrangeras av tre regionala verksamheter på Region Västerbotten; Regionbibliotek Västerbotten, Film i Västerbotten och MediaCenter.

Läs mer på www.mikdagen.se 

Fullständigt program

För mer information

Johan Lundkvist, Filmkonsulent barn och unga, Film i Västerbotten

070-241 34 37, johan.lundkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Olivia Collin, strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se 

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige