Gå direkt till innehåll
Regeringen har beviljat medel till Kunskapsnätverket för samisk hälsa för fortsatt arbete med att utveckla en hälso- och sjukvård på lika villkor för urfolket samerna.
Regeringen har beviljat medel till Kunskapsnätverket för samisk hälsa för fortsatt arbete med att utveckla en hälso- och sjukvård på lika villkor för urfolket samerna.

Pressmeddelande -

Miljonsatsning för fortsatt utveckling av god hälsa och vård för samer

Regeringen har beviljat medel till Kunskapsnätverket för samisk hälsa för fortsatt arbete med att utveckla en hälso- och sjukvård på lika villkor för urfolket samerna. I nätverket ingår Region Västerbotten tillsammans med en rad andra aktörer.

– Det är glädjande att regeringen för tredje gången beslutar att stödja vårt arbete för samisk hälsa och vårdutveckling. Det är ett erkännande av att det vi gör är meningsfullt och att vi gör skillnad, säger Sofia Kling, huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Glesbygdsmedicinskt centrum.

Insatser för vårdutveckling, suicidprevention och hälsofrämjande
Beskedet från Socialdepartementet innebär att nätverket har beviljats utvecklingsmedel på 1,5 miljoner kronor för 2021 och sammanlagt 5,9 miljoner för perioden 2021–23. Den ansökan som beviljats innehåller ett flertal insatser som rör psykisk ohälsa och suicidprevention, digitalisering, översättningar av vårdrelaterade texter till samiska, samt generellt hälsofrämjande insatser.

–Här finns också utrymme för kreativitet och vi ser fram emot att få utveckla idéer tillsammans med Sametinget och våra samiska samarbetspartners, säger Sofia.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete som omfattar regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna. I styrgrupp och politisk referensgrupp ingår också Sametinget, Svenska samernas riksförbund, Sáminuorra, Same Ätnam, Riksorganisationen Samerna och Landsförbundet svenska samer. Nätverket leds från Glesbygdsmedicinskt centrum, en FOU-enhet inom Region Västerbotten.

Sedan starten 2017 har Kunskapsnätverket för samisk hälsa utbildat ett stort antal medarbetare inom vården i samiska rättigheter och kulturförståelse. Samiska kompetensnätverk har etablerats i respektive region och samisk vårdpersonal har utbildats till instruktörer för att kunna ge utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. Under år 2020 lanserades en e-utbildning i samisk kulturförståelse.

Mer om kunskapsnätverket för samisk hälsa på regionvasterbotten.se

Kontakt

Sofia Kling
Huvudkoordinator för Kunskapsnätverk för samisk hälsa
Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten
073-069 28 84
sofia.kling@regionvasterbotten.se

Laila Daerga
Länskoordinator Västerbotten, Kunskapsnätverket för samisk hälsa,
Glesbygsmedicinskt centrum
070-214 97 07
laila.daerga@regionvasterbotten.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige