Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Något färre fall av covid-19 och vaccinationerna fortsätter

Under föregående vecka minskade antalet positiva fall av covid-19 något, men smittspridningen är fortfarande hög bland ovaccinerade. De kommande veckorna kommer 12–15-åringarna att erbjudas vaccination. Region Västerbotten påbörjar även arbetet med den tredje dosen till vissa grupper.

Vecka 39 analyserades 5 972 prover för covid-19 och det var 263 positiva fall. Detta är en minskning både i antalet analyserade tester och antalet positiva provsvar, jämfört med vecka 38.

Den 29 september lättades flera av de restriktioner som har gällt under pandemin, men rekommendationen att stanna hemma och provta sig vid symtom gäller fortfarande.

– Det är fortfarande viktigt att stanna hemma och testa sig för covid-19 när du är sjuk. Det gäller även vid milda förkylningssymtom, som snuva och halsont, och även om du är vaccinerad, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

För de som inte är fullvaccinerade gäller även att hålla avstånd till andra och att undvika nära kontakt med personer över 70 år och de som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det är både för att undvika att själv bli smittad och för att undvika spridning av covid-19 till andra.

– 85 procent av Västerbottens befolkning som är 16 år eller äldre är fullvaccinerade, men den siffran behöver bli ännu högre. Det är framför allt personer i åldrarna 16 till 40 år som behöver se till att boka tid och bli fullvaccinerade. Det finns gott om lediga tider i länet och även flera alternativ med drop in, säger Stephan Stenmark.

Smittläget vecka 39

Smittspridningen i samhället är högst i Umeåområdet, som står för 178 av de positiva fallen. 82 positiva fall var i Skellefteåområdet, ett i södra Lappland och två bland personer som är skrivna utanför Region Västerbotten.

Smittan sprids huvudsakligen i sociala sammanhang, på fritidsaktiviteter, i skola, på arbetsplatser och inom familjen. Det finns fall i alla åldersgrupper, men smittan är som störst bland dem som är 10–19 år, där de flesta är ovaccinerade.

– Att smittan inte är lika stor i de åldersgrupper där många är vaccinerade visar på vaccinens effekt. Snart inleds vaccinationen av 12 till 15-åringar och det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig, även i den åldersgruppen. Kunskapsläget har utvecklats och nu vet vi att nyttan med vaccination av barn överväger riskerna, och att det skyddar både dem själva och andra, säger Stephan Stenmark.

Vaccination av 12–15-åringar

Under vecka 41 inleds vaccinationen av 12–15-åringar, som huvudsakligen kommer att genomföras på länets skolor.

– Vi kommer inte att hinna vaccinera på alla skolor redan vecka 41. Det är många som ska vaccineras och det kommer att ta några veckor innan alla har hunnit erbjudas sin första dos, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten.

För att barnet ska få vaccineras behövs samtycke från barnets vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare behöver båda lämna samtycke. Om en vårdnadshavare är med vid vaccinationstillfället behöver samtycke inte lämnas. Vårdnadshavare kommer att få information, samtyckesblanketter och hälsodeklaration från barnets skola inför vaccinationsstarten. Regionen ansvarar för själva vaccinationen.

– Skolorna har en vana av att vaccinera eleverna och det kommer att gå till ungefär som det brukar vid exempelvis vaccination mot HPV eller mot difteri, stelkramp och kikhosta. Vi tror att det kommer att flyta på bra och hoppas att många kommer att vilja vaccineras, säger Ronny Lestander.

En tredje vaccindos

Under föregående vecka blev det klart att Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos vaccin mot covid-19 till personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer med hemtjänst beslutad av kommun, personer med hemsjukvård samt till alla som är 80 år eller äldre. Det ska ha gått minst sex månader sedan förra vaccinationstillfället. Anledningen till beslutet är att effekten av de vaccinationer som genomfördes tidigt i vaccinationsprocessen har börjat avta, framför allt bland personer som är 80 år eller äldre.

I dessa grupper kommer den tredje dosen att gå till på samma sätt som de första. De som bor på särskilda boenden får sin dos där och de som har hemsjukvård eller hemtjänst får sin dos av hemsjukvårds- eller hemtjänstpersonalen alternativt på hälsocentralen. De som är 80 år eller äldre och som inte hör till någon av de tidigare nämnda grupperna kommer att få boka tid på hälsocentralen.

– Region Västerbotten startar omgående med detta, och flera verksamheter är i full gång att planera genomförandet. Vi har en intern prioriteringsordning som innebär att personer som bor på särskilda boenden eller som har hemsjukvård får den tredje dosen först, sedan personer med hemtjänst och sist övriga som är födda 1941 eller tidigare. Det går alltså inte att boka tid på hälsocentralerna än, säger Ronny Lestander.

Mer information
Stephan Stenmark
Smittskyddsläkare
Region Västerbotten
090-785 14 00

Ronny Lestander
Vaccinationssamordnare
Region Västerbotten
070-544 93 07

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige