Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nämnden för regional utveckling har utsett årets kulturstipendiater

Nämnden för region utveckling, NRU, beslutade vid sitt sammanträde den 24 augusti 2007 att utse årets kulturstipendiater samt bevilja medel till ett antal olika verksamheter och projekt. Kulturstipendium 2007 Västerbottens läns landstings kulturstipendier år 2007 är uppdelade på ett målinriktat stipendium för bildkonstnärer på ca 50 000 kronor, fyra målinriktade stipendier till kulturskapare om vardera lägst 25 000 kronor samt ett hedersstipendium i form av en minnesgåva som uppskattning för värdefulla insatser inom länets kulturliv. Till landstingets regionala utskott har det vid ansökningstidens utgång den 31 maj 2007 inkommit 16 ansökningar till bildkonststipendiet och 40 ansökningar till kulturstipendierna. Hedersstipendiet utdelas utan ansökan. Följande stipendiater har utsetts och beslutats om vid dagens sammanträde: Bildkonststipendiet Fotograf Elin Berge, Umeå, 50.000 kr. Elin är frilansfotograf med Umeå som bas. Hon har fått sin utbildning vid Nordens Fotoskola i Biskops–Arnö. Elin Berge har fått sina bilder publicerade i ett flertal rikstidningar och internationella magasin. Vid sidan av dokumentärt foto har Elin Berge arbetat med tematiska projekt i bokform och utställningar. 2006 utkom boken Slöjor som åtföljdes av en utställning med samma namn. I det projektet skildrade Berge muslimska kvinnor. Bildkonststipendiet har Elin Berge tänkt använda för ett projekt under arbetsnamnet ”Norrländsk/Thailändsk”. Berge avser, att med intima porträtt och metaforiska landskapsbilder, skildra thailändska kvinnor som gift sig med svenska män och flyttat till Norrland. Kulturstipendierna Musiker Frida Hyvönen, Flarken, 50.000 kr, söker stipendiet för att skriva musik till en fotobok i samarbete med fotograf Elin Berge. Frida Hyvönen är en nationellt väletablerad och prisad artist som utifrån den tänkta projektidén planerar att producera musik till Berges fotoboksprojekt. Boken handlar om thailändska kvinnor i Västerbottens inland och projektet ska också presenteras som cd och utställning. Frida är singer-songwriter och hennes favoritinstrument är piano. Hon släppte sin debutskiva år 2005 ”Until Death Comes” och hon har även skrivit musik för dansföreställningar och film. Filmarna Oskar Östergren och Fredrik Oskarsson, Tärnaby/Dorotea, 50.000 kr, söker stipendiet för att samla in material till ett antal korta ”hemma-hos-filmer” i dagens Västerbotten. Projektet heter ”Västerbotten, det är vi” och handlar om att göra ett filmat tvärsnitt av länet genom att samla dokumentära nutidshistorier vid kust, inland, fjäll, i stad och landsbygd hos ung som gammal. Oskar och Fredrik har i sina tidigare filmer skildrat det vardagliga i Västerbotten, och det med respekt, nyfikenhet, värme och humor. Filmteamet Oskar&Oskarsson har bl.a. producerat dokumentärfilmen ”Här är polisen” som sändes i SVT hösten 2006. Publiken har gillat deras filmer och de har haft höga tittarsiffror när filmerna visats på TV. Hedersstipendium Torsten W. Persson, Umeå, minnesgåva. Företagsarkivet i Westerbotten Företagsarkivet i Westerbotten beviljas bidrag med 62 500 kronor år 2007, under förutsättning att Umeå och Skellefteå kommuner bidrar med sin respektive andel. Företagsarkivet i Westerbotten är en ideell förening där Riksarkivet är huvudman. Företagsarkivet arbetar med att samla, arkivera och för forskning tillhandahålla material från verksamma eller tidigare verksamma företag inom Västerbotten. För mer information: Anna Lassinantti, länskulturchef, telefon 070-514 63 75. Erik Bergkvist, ordförande för Nämnden för regional utveckling, tel 070-618 68 55 Upphandlingsstöd för Kvarkentrafiken Länsstyrelsen i Västra Finland har beviljats 200 000 kronor för 2007 för upphandlingskostnader för passagerartrafiken mellan Vasa och Umeå. Peter Hedman, chef för Tillväxt och regional utveckling, tel 070-696 83 08 Förvärv och finansiering av aktier i Norrtåg AB Nämnden för regional utveckling har gett Länstrafiken i Västerbotten AB i uppdrag att förvärva en fjärdedel av aktierna i Norrtåg AB till ett sammanlagt belopp av 500 000 kronor. Länstrafiken i Västerbotten har getts i uppdrag att tillsammans med motsvarande bolag i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland bilda bolaget Norrtåg AB. Västerbottens läns landsting utövar ensam ägarinflytandet och bär ensam det ekonomiska ansvaret för denna del av Länstrafikens i Västerbotten AB verksamhet. Landstinget tillskjuter därför erforderliga medel – 500 000 kronor – för förvärv av aktier i Norrtåg AB. För mer information kontakta Peter Hedman, chef för Tillväxt och regional utveckling, telefon 070-696 83 08 Tekniskt stöd till Kvarkenrådet Kvarkenrådet beviljas 100 000 kronor år 2007 för tekniskt stöd till styrkommitténs sekretariat för fortsatt genomförande av interregprogrammet Kvarken-Mittskandia. Sekretariatet bereder ansökningar, ändringsansökningar, följer upp projekt och informerar och rådgiver projektägare och sökanden, samt svarar för rapportering till EU och nationella organ. För att belysa resultaten av beviljade projekt inom Kvarken-Mittskandia har det beslutats att tillsätta medel till en uppföljnings- och informationsinsats av projekten och dess kringeffekter, samt presentera detta i en tryckt skrift. För mer information: Tomas Gustafsson, strateg internationella frågor, 070-514 66 47. För ytterligare information Peter Hedman, chef för Tillväxt och regional utveckling, tel 070-696 83 08 Erik Bergkvist, ordförande för Nämnden för regional utveckling, tel 070-618 68 55

Ämnen

Regioner

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige