Gå direkt till innehåll
Överläkare Lukas Bobinski med operationssköterskan Anna Mamhidir, undersköterskan Sara L Gunnarsson och anestesisjuksköterskan Malin Ödling Davidsson ser fram emot de första operationerna nästa vecka.
Överläkare Lukas Bobinski med operationssköterskan Anna Mamhidir, undersköterskan Sara L Gunnarsson och anestesisjuksköterskan Malin Ödling Davidsson ser fram emot de första operationerna nästa vecka.

Pressmeddelande -

Navigationsrobot ökar patientsäkerheten vid ryggoperationer

Som första och enda klinik i Norden genomför ryggsektionen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå ryggoperationer med hjälp av en navigationsrobot.

– Det stärker vår position och ger oss möjligheter att utföra högt specialiserad vård i Sverige, säger Stig-Evert Thornberg, verksamhetschef vid Rörelseorganens centrum, Region Västerbotten.

I alla västerländska länder har antalet steloperationer av ryggraden ökat. Men komplikationer på grund av felplacerade skruvar kan leda till ett stort lidande för patienterna och mycket höga kostnader för samhället. Det är därför viktigt att komplikationen förebyggs så långt som möjligt.

Förbättrad patientsäkerhet

Redan 2007 använde ryggsektionen på Norrlands universitetssjukhus röntgenledd navigation, O-arm, i samband operationer där skruvar implanteras i ryggraden.

Detta resulterade bland annat i färre re-operationer på grund av felplacerade skruvar. Som enda sjukhus i Norden använder Norrlands universitetssjukhus sedan 2017 två uppgraderade O-arm-maskiner.

Tack vare den teknologiska utvecklingen av robotteknik inom ryggkirurgi har man kommit ännu ett steg längre för att öka patientsäkerheten.

Planera i förväg

Roboten Mazor X, som Region Västerbotten nu köpt in, används sedan tidigare i Nordamerika och på ett fåtal europeiska sjukhus. Teknologin har hög precision med nästan 100 procent korrekt placerade skruvar, vilket ger få komplikationer och nästan inget behov av re-operationer.

Den nya operationsroboten kombinerar tre teknologiska innovationer: navigation, digital planläggning av operationen och robotik. Ryggkirurgen kan därför i förväg planera operationen med antal, längd, diameter och exakt position av alla skruvar och stag.

Minskad risk för komplikationer

Under operationen hjälper roboten ryggkirurgen att följa planen och säkrar en optimal position av alla skruvar och stag som implanteras i patienten.

– Detta skapar en unik nivå av patientsäkerhet genom sin pålitlighet som är ytterst viktig vid komplexa ryggoperationer som ryggfrakturer, tumörer eller skolioser hos vuxna och barn, säger Lukas Bobinski, överläkare vid ryggsektionen.

– Arbetssättet minskar ytterligare risken för komplikationer och lidande hos patienten, belastning på vården och höga samhällskostnader, säger han.

Bättre läkning

Roboten kan även användas vid re-operationer efter tidigare ingrepp. Dessa tillhör de mest komplicerade ryggingreppen med stor risk för ytterligare komplikationer på grund av skadad anatomi och befintlig ärrvävnad.

– Med hjälp av roboten kan vi nu bättre planera operationer och får en betydligt större möjlighet till korrekt stabilisering med skruvar och stag. Det minskar operationstiden och ger en bättre läkning, säger Lukas Bobinski.


Mer information
Lukas Bobinski, 072-240 26 54
Stig-Evert Thornberg, 072-703 95 10

Presskontakt
Jan Alfredsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige