Gå direkt till innehåll
Den lokala sjukvårdsledningen vid Norrlands universitetssjukhus har beslutat att gå ner från stabsläge.
Den lokala sjukvårdsledningen vid Norrlands universitetssjukhus har beslutat att gå ner från stabsläge.

Pressmeddelande -

Norrlands universitetssjukhus återgår till normalläge

Norrlands universitetssjukhus går idag ner från stabsläge på grund av den minskande smittspridningen.

Idag har den lokala sjukvårdsledningen vid Norrlands universitetssjukhus beslutat att gå ner från stabsläge. Nu bedöms smittläget vara så stabilt att man kan avveckla staben. Händelseutvecklingen följs noga och det kan bli aktuellt att åter gå upp i stabsläge om smittspridningen ökar.

Stabsläge är den lägsta nivån av särskild sjukvårdsledning som följs av förstärkningsläge och katastrofläge. För tre veckor sedan bedömdes situationen så pass stabil att man gick ner från förstärkningsläge till stabsläge.

För att smittspridningen ska minska är det viktigt att länets invånare fortsätter att vaccinera sig. Det är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk.

Mer information
Camilla Sjölund
Sjukhussamordnare Norrlands universitetssjukhus
090-785 11 86
camilla.sjolund@regionvasterbotten.se

Madelene Holmgren
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
090-785 72 26
madelene.holmgren@regionvasterbotten.se

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-049 46 53
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-6857233
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige