Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Norrlands universitetssjukhus går ner till stabsläge

Den lokala särskilda sjukvårdsledningen i Umeå har beslutat att gå ner från förstärkningsläge till stabsläge.

Sedan den 27 oktober har Norrlands universitetssjukhus befunnit sig i förstärkningsläge på grund av brist på vårdplatser. Vårdplatssituationen beror på hög sjukfrånvaro och brist av personal inom vissa yrkesgrupper. Under förmiddagen beslutade den lokala särskilda sjukvårdsledningen om att gå ner till stabsläge.

– Läget är fortfarande väldigt ansträngt, men vi har påbörjat flera åtgärder som kommer att följas från den lokala särskilda sjukvårdsledningen, säger Christer Wilhelmsson, sjukvårdsledare i den lokala särskilda sjukvårdsledningen.

Arbete med att säkra bemanningen inom vården pågår också i en samordningsgrupp som är tillsatt av regiondirektören.

Om stabsläge

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget av de tre som en verksamhet kan sättas i. Det innebär att lokal särskild sjukvårdsledning informerar sig om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar de förberedande åtgärder som anses nödvändiga. De två ytterligare beredskapslägen som finns inom hälso- och sjukvården är förstärkningsläge och katastrofläge.

Mer information
Christer Wilhelmsson
Sjukvårdsledare och områdeschef
Region Västerbotten
073-021 66 60

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige