Gå direkt till innehåll
Nu byggs modern vårdbyggnad i Dorotea

Pressmeddelande -

Nu byggs modern vårdbyggnad i Dorotea

Bergvattengården blir navet för framtidens vård i Dorotea kommun. Syftet är att skapa goda förutsättningar för samverkan, samarbete och samnyttjande av resurser och lokaler med mål att säkra en god och nära vård för medborgarna i kommunen. Byggstart planeras i mitten av 2023 och inflyttning beräknas till sommaren 2024 och kommer att drivas i ett nära samarbete mellan Region Västerbotten och Dorotea kommun.

– För några år sedan fattades ett beslut om att göra en tillbyggnad på Bergvattengården och uppgradera vissa delar av befintliga lokaler och sedan bedriva hälso- och sjukvård samt omsorg gemensamt – regionens sjukstuga, tandvård och kommunens särskilda boende under samma tak, berättar Isabell Zemrén, områdeschef i södra Lappland.

Hon fortsätter:

– Syftet med att dela lokaler och ytor är att vi skapar goda möjligheter för samarbete och samordning av hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg i Dorotea. Samlokaliseringen bidrar också till en kostnadseffektivitet som vi ser behov av. Jag tror att det här kommer bli bättre och effektivare både för personalen inom vården, men framför allt för de som behöver vård då allt finns samlat i en och samma byggnad.

”Det kommer bli”

Beslutet om Bergvattengården har skapat en del oro hos både invånare och personal. Arbetet med förändringen har gått långsamt då även denna process påverkats av bland annat pandemin. Men ett mål för de ansvariga har varit att ha en dialog och löpande informera om arbetet som sker.

– Det kommer bli en byggnad. Eftersom processen har tagit tid har det skapats en del oklarheter i arbetet, men vi har haft två dialoger på medborgarhuset, senast i somras, och förklarat löpande hur arbetet fortskrider och att arbetet redan är igång. Just nu pågår till exempel upphandling och projektering av tillbyggnad och renovering, säger Olli Joenväärä, kommunchef i Dorotea.

Tillbyggnaden kommer att rymma mottagningsverksamhet för primärvård och tandvård. I befintliga lokaler vårdplatser, korttidsplatser och särskilt boende. Det blir en tillbyggnad på ungefär 1100 kvadratmeter och 875 kvadratmeter ska renoveras eller byggas om.

Skapa goda förutsättningar i tid

En styrgrupp driver processen framåt med hjälp av lokalplanerare och en gemensam arbetsgrupp. Fokus ligger främst på den nya byggnaden men andra viktiga delar är samverkansfrågor och gemensam verksamhetsutveckling.

– Vi tror att en viktig förutsättning för ett gott samarbetsklimat, är att medarbetarna har samma förutsättningar gällande arbetstider, löner och andra eventuella personalförmåner, avslutar Olli Joenväärä.

Olli Joenväärä och Isabell Zemrén är ense om att för att nå verklig framgång där vi tillsammans ligger i framkant gällande nära vård i glesbygd, så är en viktig förutsättningen att vi har ett tydligt gemensamt mål och ett fortsatt uppdrag med mandat som innebär att nuvarande organisationsstrukturer inte är gränssättande.

– Vår gemensamma intention har varit att tänka framtid och gränsöverskridande arbetssätt med fokus på god och nära vård, där medborgaren i Dorotea stått i fokus. Det är vissa utmaningar med att lyfta in två olika organisationsstrukturer under samma tak men vi känner oss trygga i att resultatet kommer bli bra, avslutar Isabell Zemrén.

Mer information
Isabell Zemrén
Områdeschef södra Lappland
Region Västerbotten
070-333 34 09

Olli Joenväärä
Kommunchef
Dorotea Kommun
0942-140 11

Presskontakt
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-049 46 53

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige