Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu rivs de gamla sjukhusbyggnaderna i Skellefteå

Idag påbörjas den utvändiga rivningen av de gamla sjukhusbyggnaderna på Skellefteå lasarett, som ska ge plats till en modern vårdbyggnad, som ska hålla för framtidens behov av vård i ett växande Skellefteå. Rivningen förväntas pågå fram till sommaren.

Den invändiga rivningen av de gamla sjukhusbyggnaderna på Skellefteå lasarett har pågått ett tag, men nu börjar det synas utifrån. Med hjälp av en så kallad högrivare ska man genomföra den utvändiga rivningen av byggnaderna 102 och 103.

– Förr hade man en stor kula, men nu kommer högrivaren att tugga ner hela huset i stället. Rivningarna kommer att pågå ända fram till sommaren, säger Fredrik Ahnorre, huvudprojektledare för arbetet med de nya vårdbyggnaderna i Skellefteå.

Rivningen av de gamla vårdbyggnaderna är ett tydligt steg mot den nya vårdbyggnaden som ska byggas. Det är den största fastighetsinvesteringen som Region Västerbotten gör de kommande åren.

– Det är självklart lite sorgligt att riva ett hus som varit så betydelsefullt och som många Skelleftebor har minnen ifrån, men det känns också fantastiskt att vi kommer vidare med att bygga vår nya vårdbyggnad, säger Camilla Andersson, områdeschef för Närsjukvårdsområde Skellefteå.

Minimerar påverkan

Rivningsarbetet har planerats för att få så lite störningar som möjligt för vårdverksamheterna och patienterna.

– Byggnaderna som rivs är helt frånkopplade från det befintliga sjukhuset och el, vatten och värme har dragits om. Så det ska inte behöva bli några oplanerade avbrott på grund av rivningen. Däremot kommer vi behöva stänga huvudentrén under vissa tider, men då kommer vi att märka upp och skylta för att det ska bli tydligt för besökarna vart man ska gå i stället, säger Fredrik Ahnorre.

– Vi har gjort och kommer att fortsätta göra regelbundna risk- och konsekvensanalyser under de år som det här projektet pågår. Det ska störa så lite som möjligt och vara anpassat efter att vården ska kunna fungera. Vi samarbetar nära vården och har bra kommunikation med verksamheter som kan bli påverkade. Det är A och O för att det ska fungera, säger Lena Pettersson, lokalstrateg i Region Västerbotten.

En byggnad för framtidens vård

Planeringen för hur den nya vårdbyggnaden ska utformas pågår för fullt, men klart är att man bygger en byggnad som ska klara framtidens behov av vård i Skellefteå.

– När vi bygger den nya vårdbyggnaden blir det generella och flexibla lokaler, det ska vara enkelt att ställa om och bygga om för framtiden. Det är inte möjligt att bygga i samma takt som vårdens behov förändras, därför ska vi kunna nyttja lokalerna på olika sätt utan att behöva göra stora ombyggnationer. Vi behöver också ta höjd för att kunna nyttja ny teknik, som vi idag inte vet precis hur den ser ut, säger Lena Pettersson.

Under våren arbetar man tillsammans med verksamheterna för att fånga in behov och planera de framtida lokalerna.

Beslut för att komma vidare i processen med den nya vårdbyggnaden tas på regionstyrelsens sammanträde den 9 april.

Film: Daniel Marklund

Mer information
Camilla Andersson
Områdeschef Närsjukvårdsområde Skellefteå
Region Västerbotten
076 - 105 15 70

Fredrik Ahnorre
Huvudprojektledare
Region Västerbotten
072-237 30 21

Lena Pettersson
Lokalstrateg
Region Västerbotten
072-229 80 81

Peter Norrman
Verksamhetschef fastighet
Region Västerbotten
072-236 78 44

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Till bildbanken

Kontakter

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige