Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu ska svårläkta sår kartläggas

Nu genomförs en kartläggning av förekomsten av svårläkta bensår i Västerbotten samt om vård- och omsorgspersonalen känner sig trygga i behandlingen av dessa sår.

Svårläkta bensår medför ofta ett stort lidande för patienten och ibland långa och kostsamma behandlingar som tar resurser i anspråk från vården. För att försöka förebygga att den här typen av sår uppkommer samt ta fram gemensamma metoder för behandlingen av dem, pågår sedan en tid tillbaka ett nära samarbete mellan Region Västerbotten och Umeå kommun.

– Vi tar fram ett evidensbaserat vårdprogram tillsammans där vi kommer överens om behandlingsmetoder och vem som har ansvar för de olika delarna i en sårbehandling, kommun, primärvård eller vi på hud- och STD-kliniken, säger Åsa Nordlund, verksamhetschef vid hud- och STD-kliniken Västerbotten.

Både regionen och Umeå kommun är mycket nöjda med hur samarbetet har fungerat så långt.

– Det här är ett konkret problem som vi bäst kan lösa tillsammans eftersom det ofta rör våra gemensamma patienter. Svårläkta sår orsakar så mycket onödigt lidande. Här tänker vi organisationsöverskridande och vårt gemensamma fokus är vad som blir bäst för patienten, säger Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård i hemmet vid Umeå kommun.

Svårläkta sår kartläggs

Under vecka 48 genomförs en mätning i hemsjukvård, särskilda boenden, hälsocentraler, mottagningar samt på länets sjukhus. Det man vill undersöka är förekomsten av svårläkta sår som inte läkt på sex veckor.

– Det är viktigt att vi får en bild av hur utbrett detta problem och hur vi bäst kan arbeta vidare med förbättringar och preventionsarbete, säger Åsa Nordlund.

Under 2022 fortsätter gruppens arbete med att bland annat ta fram webbutbildningar och utveckla former för digitala vårdmöten.

Mer information

Åsa Nordlund, verksamhetschef, Hud- och STD-kliniken Västerbotten, 073-073 23 05, asa.nordlund@regionvasterbotten.se

Björn Hammar, verksamhetschef Hälso- och sjukvård i hemmet, Umeå kommun, 090-16 31 18, bjorn.hammar@umea.se

Presskontakt

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-612 18 48

Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige