Gå direkt till innehåll
Mötesplats Lycksele är länets samlingsplats för hållbar utveckling. Foto: Patrick Trägårdh
Mötesplats Lycksele är länets samlingsplats för hållbar utveckling. Foto: Patrick Trägårdh

Pressmeddelande -

Nu startar Mötesplats Lycksele

Tema: Västerbotten, föregångare i omställning

Onsdag den 31 maj startar Mötesplats Lycksele. I år, det tionde året i räkningen, blir det drygt 220 människor från näringsliv, regioner, kommuner, akademi, politik, civilsamhälle och allmänhet som samlas och skapar en arena för nya idéer, lösningar och samarbeten. Seminarier, keynote-föreläsningar, kreativa workshops, prisutdelningar och massor av möten fyller agendan under två intensiva dagar.

– Min vision är att Mötesplats Lycksele ska vara Västerbottens eget showroom, där vi visar vad som pågår i Västerbotten. Vi ligger så långt fram i utvecklingen – faktiskt är vi ju världsledande på flera områden – och vi vill fortsätta ha ledartröjan. Tillsammans vi kan lösa de stora utmaningarna, säger regionrådet Rickard Carstedt.

Temat Föregångare i omställning syftar på den stora omställningen till ett hållbart samhälle som är i full gång i Västerbotten. Mycket händer just nu, men det finns också stora utmaningar som vi behöver kraftsamla kring. Bland huvudtalarna finns statssekreterare Dan Ericsson och Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson.

– Det finns ljuspunkter för den hållbara utvecklingen i Västerbotten, men också stora utmaningar. Det kommer inte att gå om vi inte jobbar hårt tillsammans, allihopa. Det är så viktigt att vi samlas och får till samsyn och samarbete för att möta de komplexa utmaningar vi ser. Vi måste lära av varandra och samskapa, säger Helene Hellmark Knutsson.

– Jag kommer att prata om hur regeringen ser på den regionala utvecklingspolitiken, sammanhållningspolitiken och landsbygdspolitiken och hur dessa hänger ihop. Sedan kommer jag såklart att beröra de stora industrisatsningarna och hållbar omställning i norra Sverige och hur vi kan arbeta tillsammans för att ta tillvara de möjligheter som uppstår i spåren av dessa, säger Dan Ericsson, statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren.

Under Mötesplats Lycksele möts visionerna och det handgripliga arbetet för att kroka arm och staka ut vägen framåt. Alla är välkomna att delta och bidra med sina perspektiv.

– Jag brukar säga att vi är på väg att bygga en permanent världsutställning i hållbarhet. Vill du vara med och bygga den så ska du vara med på Mötesplats Lycksele, hälsar Rickard Carstedt.

Om Mötesplats Lycksele 2023


Datum: 31 maj – 1 juni
Plats: Hotell Lappland

Tema: Västerbotten, föregångare i omställning

Huvudtalare:

Landshövding Helene Hellmark Knutsson

Statssekreterare Dan Ericsson

Teknik- och innovationsinspiratör Paulina Modlitba

Följ programmet här: regionvasterbotten.se/play

Presskontakt:

Jessica Larsson Svanlund

070-773 49 95

Jessica.larsson.svanlund@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakter vecka 26 till 32

Presskontakt Förteckning över Region Västerbottens presskontakter sommaren 2024
Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige